Dziś zwracamy uwagę na:

COGNOR: Wyniki II kw.’22 [pozytywne]
ENEA: Spółka utworzy w I półroczu rezerwy, które obniżą EBITDA o ok. 586mln PLN, a zysk netto o ok. 474,7mln PLN
APS ENERGIA: Podpisanie ugody w sprawie rozwiązania umowy z AO Zavod Invertor na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego dla elektrowni atomowej
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Ceny węgla HCC Premium w kontraktach na wrzesień wzrosły w ciągu ostatniego tygodnia o 60 USD/t do 300 USD/t
PGNIG: Zdecydowana większość z 23 nowych stacji CNG jest po odbiorach technicznych i przed końcowymi
AGORA: Zakończenie negocjacji z SFS Ventures dotyczących zmiany umowy wspólników
RYNEK KIN: Cineworld Group przygotowuje się do ogłoszenia upadłości w ciągu kilku tygodni – The Wall Street Journal
11 BIT STUDIOS: Bliski termin kamienia milowego projektu P8 opóźnił raport – Puls Biznesu
RYVU THERAPEUTICS: W ramach planów rozwoju na lata 2022-24 spółka planuje zainwestować ok. 535mln PLN
DINO POLSKA: Podsumowanie po prezentacji wyników za I półrocze 2022 roku
ERBUD: Umowa na budowę kompleksu penitencjarnego w Chmielowie za kwotę 66,8mln netto
UNIBEP: Spółka zależna Unidevelopmet nabyła za 10mln PLN netto działki w Warszawie pod ok. 170 mieszkań
RYNEK ALUMINIUM: Pracownicy zakładu Sunndal należącego do Norsk Hydro rozpoczęli strajk w związku z nieosiągnięciem porozumienia płacowego
RYNEK METALI: Chińska prowincja Syczuan ogłasza 1-szy – najwyższy – stopień racjonowania energii w związku z falą upałów
ACTION: Wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi ekspresowej S7

Pobierz biuletyn