Dziś zwracamy uwagę na:

PGNIG: Wyniki za 2Q19
HANDLOWY: Zysk netto za II kw.’19 poniżej oczekiwań przez wyższe odpisy
PKP CARGO: Wyniki II kw.’19: Wyniki zgodne z wcześniejszymi szacunkami, zarząd podtrzymuje prognozę zysku EBITDA na 2019 rok (1,15mld PLN)
WAWEL: Wyniki II kw.’19: Sprzedaż w PL wsparta efektem Świąt Wielkanocnych, dalsza erozja sprzedaży eksportowej, słabszy OCF spowodowany przyrostem zapasów oraz należności (neutralne)
UNIMOT: Wyniki za 2Q19
ALIOR BANK: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
JSW: Spółka odmawia wypłaty na rzecz Primetech części ceny sprzedaży PBSz w kwocie 5mln PLN
KGHM: Podsumowanie konferencji wynikowej oraz wywiadu z prezesem
POLENERGIA: Spółki zależne domagają się od grupy Tauron 48,3mln PLN w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii
TAURON: Ogłoszenie przetargu na realizację budowy farmy fotowoltanicznej o mocy od 3,1 do 5 MW
FOREVER ENTERTAINMENT: Decyzja EACA o nieprzyznaniu spółce dofinansowania w ramach programu Kreatywna Europa
ASBIS: Przychody ze sprzedaży w lipcu 2019 roku na poziomie 138mln USD, spadek o 13% r./r.
ARCHICOM: Umowa zakupu gruntu we Wrocławiu za 40,5mln PLN netto pod budowę ok. 370 mieszkań
MARVIPOL DEVELOPMENT: Umowa nabycia działki w Warszawie za kwotę 54,3mln PLN
TORPOL: Zawarcie aneksu do umowy z PKP PLK na wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk
ZUE: Cel 1mld PLN przychodów w tym roku jest do osiągnięcia – wiceprezes

Pobierz biuletyn