Dziś zwracamy uwagę na:

RAINBOW TOURS: Wyniki za 4Q23: zaliczki na koniec roku świadczą o utrzymaniu wysokiej dynamiki wolumenów w nadchodzących kwartałach [lekko pozytywne]
NEWAG: Wyniki 4Q23
SCOPE FLUIDICS: Wyniki 4Q23: badania realizowane zgodnie z harmonogramem, uruchomienie programu Early Access Bacteromic [neutralne]
ATLANTA POLAND: Wstępne wyniki finansowe za 3Q23/24
FERRUM: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za 2023 rok
LENTEX: Wstępne wyniki finansowe za 1Q24
KRUK: Spółka ustaliła XI program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 900mln PLN
QUERCUS TFI: Spółka oczekuje zmiennych warunków rynkowych dla funduszy inwestycyjnych w drugiej połowie 2024 roku
UNIMOT: Rozliczenie Lotosu podwyższa szacunkową EBITDE za 4Q23r. o 6m do 47m PLN. Ryzyko rezerwy środowiskowej?
TAURON: Podsumowanie konferencji wynikowej [pozytywne]
BENEFIT SYSTEMS: Spółka ma umowy na łącznie 18,53% akcji SmartLunch
EUROCASH: Podsumowanie po prezentacji wyników za 2023 rok
RAINBOW TOURS: Zarząd rekomenduje przeznaczenie dodatkowo 50,9mln PLN z zysku netto za 2023 rok na poczet dywidendy (3,50 PLN na akcję)
ASBIS: Spółka otworzyła pierwszy salon Apple w Uzbekistanie
WITTCHEN: Podsumowanie po prezentacji wyników za 4Q23
INPOST: Moody’s podtrzymał rating Ba2, zmienił perspektywę na pozytywną
PKP CARGO: Wśród priorytetów nowego zarządu jest obniżka kosztów i poprawa konkurencyjności grupy
ORANGE POLSKA: Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 0,48 PLN dywidendy na akcję
HUUUGE: Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży akcji spółki wyniosła 84,12%
CI GAMES: Active Ownerhip Fund zadeklarował objęcie akcji spółki o wartości 6mln EUR
BOOMBIT: Spółka zamierza wydać 10 dużych gier w 2024 roku
BORYSZEW: Podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenie upadłości wybranych podmiotów Grupy BAP
XTPL: Przychody ze sprzedaży produktów i usług w 1Q24 wyniosły 2,76mln PLN (-7% r/r)
PRZEMYSŁ HDT: Volvo – wyniki 1Q24: przychody 131,2mld SEK (płasko r/r), spadek dostaw HDT o -10% r/r, płaskie dostawy maszyn budowlanych
CREOTECH INSTRUMENTS: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu
PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY: ABB – wyniki 1Q24: zamówienia w 1Q24 spadły o -4% r/r (Europa -9% r/r), book-to-bill na poziomie
PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY: Schindler – wyniki 1Q24: order intake +2,5% r/r, book-to-bill ~1, pogorszenie outlooku dla rynku chińskiego
MENNICA POLSKA: Zawarcie aneksu do umowy z konsorcjum Think Construction sp. z o.o. oraz p. Tadeuszem Modlińskim na wykonanie dodatkowych robót
UNIBEP: Podsumowanie po prezentacji wyników za 2023 rok
SYNEKTIK: Spółka została wyłącznym dystrybutorem Qure.ai do oceny badań obrazowych

Pobierz biuletyn