Dziś zwracamy uwagę na:

CIECH: Kontraktowe ceny sody kalc. w Europie wzrosły na 2019r. o 15 EUR/t r/r ~+7% – IHS (Pozytywne)
SYNEKTIK: Raport za rok obrotowy 2017/2018
PEKAO: KNF wyznaczyła parametr stress-testowy dla banku na 4,28%
ING BANK ŚLĄSKI: Wyznaczenie przez KNF wskaźnika stress-testowego na poziomie 3,34%
BOŚ BANK: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
M.W. TRADE: Rozliczenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 2,1mln PLN w wynikach za 2018 rok
SKARBIEC HOLDING: Zmiany w składzie zarządu Skarbiec TFI
GETBACK: Hoist odstąpił od nabycia aktywów spółki
GETBACK: Spółka ustaliła z bankami wstępne warunki restrukturyzacji zadłużenia o 60mln PLN
ENERGA: Zakończenie projektu optymalizacji struktury grupy
JSW: Zarząd kwestionuje zarzuty części członków RN dotyczące rzekomych nieprawidłowości w jego działalności
JSW: Środki zgromadzone na funduszu stabilizacyjnym mogą być tylko przeznaczone na potrzeby JSW – Ministerstwo Energii
COMARCH: Spółka jest na ostatnim etapie przejmowania od Asseco usług utrzymania systemu informatycznego ZUS – Parkiet
CI GAMES: United Label – spółka CIG podpisała umowy z 4 studiami deweloperskimi w segmencie wydawniczym – Puls Biznesu
RYNEK GIER: Chiny zatwierdzają trzecią transzę gier komputerowych po urzędowym banie
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: Francja planuje wprowadzenie limitów wykorzystania sprzętów Huawei w sieciach mobilnych – Echos
ECHO INVESTMENT: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu
ECHO INVESTMENT: Celem na ten rok sprzedaż 1,3-1,4 tys. lokali, a w 2020 roku 2 tys. lokali – prezes
ABC DATA: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia z SPV Sail
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING: Spółki dilerskie grupy BAH otrzymały od Jaguar Land Rover listy intencyjne w sprawie współpracy
WIELTON: Podsumowanie wywiadu z prezesem
NEWAG: Spółka dostarczy kolejne cztery elektryczne zespoły trakcyjne za 80mln PLN netto na rzecz województwa pomorskiego
PKP CARGO: Zgoda RN na zaciągnięcie zobowiązania wobec konsorcjum firm Siemens Mobility związanego z dostawą elektrycznych lokomotyw wielosystemowych Vectron

Pobierz biuletyn