Dziś zwracamy uwagę na:

PKO BP: Bank ma ponad 27 tys. wniosków o mediacje w sprawie kredytów frankowych
PZU: Nałożenie przez KNF kary w kwocie 0,5mln PLN za opóźnienia w przyznaniu i wypłacie odszkodowań
GPW: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
VOTUM: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
ENERGETYKA: Ustawa gwarantująca cenę węgla 996 PLN/t ma zostać przyjęta przez Sejm na pocz. sierpnia – RCA N. Maliszewski
ENERGETYKA: Reaktywacja el. węglowych w Europie Zach.
PKN ORLEN/LOTOS: Zgoda KE dot. połączenia PKN z LTS.
CIECH: RN zatwierdziła LTIP na lata 2022-2024
UNIMOT: Spełnienie się istotnego warunku nabycia 100% akcji Lotos Terminale. Zgodne z oczekiwaniami, pozytywna.
ULTIMATE GAMES: Spółka zależna Games Box zadebiutuje na NewConnect w dniu 24 czerwca 2022 roku
RYVU THERAPEUTICS: Spółka liczy na znaczące przyspieszenie badań klinicznych RVU120, planuje wdrożenia projektu w nowych wskazaniach- podsumowanie webinaru.
DADELO: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
DEVELIA: Wprowadzenie do oferty 156 mieszkań w III etapie osiedla Aleje Praskie w Warszawie
RAFAKO: Zawarcie porozumienia z PGE GiEK w ramach mediacji przed Sądem Polubownym
STALPRODUKT: Spółka zależna ZGH Bolesław wypłaci łącznie 99,7mln PLN dywidendy za 2021 rok

Pobierz biuletyn