Dziś zwracamy uwagę na:

ATREM: Wstępne wyniki finansowe za 2023 rok
SANTANDER BANK POLSKA: Bank zdecydował o zwiększeniu wartości programu emisji obligacji do kwoty nie większej niż 10mld PLN z 5mld PLN zakładanych wcześniej
ORLEN: Ostateczne rozliczenie transakcji z PGNIG zwiększy wynik netto w 4Q23 o 0.8 mld PLN [neutralne]
ORLEN: Grupa ZPR Media złożyła ofertę zakupu Polska Press [lekko pozytywne]
GRUPA AZOTY: K. Kołodziejczyk delegowany do wykonywania obowiązków CEO [neutralne]
ENERGETYKA: RM wycofała z Sejmu projekt ustawy dot. NABE
PEPCO GROUP: Podjęcie decyzji o zaprzestaniu działalności na rynku austriackim
EUROCASH: SOKiK uchylił decyzję UOKiK nakładającą 76mln PLN kary za pobieranie nieuczciwych opłat
DADELO: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
AUTO PARTNER: Regulamin programu motywacyjnego dla członków zarządu na lata 2024-2025
ULTIMATE GAES: Spółka nabyła od Games Operators wyłączną licencję do gry „Infection Free Zone”
XTPL: Podpisanie umowy z YES01 na dystrybucję produktów spółki w Korei Południowej
BUDIMEX: Oferty spółki o łącznej wartości 2,33mld PLN netto na budowę odcinków drogi S10 ocenione najwyżej
PHN: Grupa chce rozwijać segment wielkoskalowej fotowoltaiki
UNIBEP: Zawarcie z GDDKiA umowy o wartości ok. 350mln PLN brutto
MATERIAŁY BUDOWLANE: Rynek farb dekoracyjnych w ’23 w Polsce wzrósł w ’23 o 13% – PZPFiK
SYNEKTIK: Umowa na dostawę systemu da Vinci ze szpitalem w Warszawie na kwotę 16.8mln PLN netto.
MEDINICE: Uzyskanie zgody URPL na przeprowadzenie badań klinicznych dla CoolCryo

Pobierz biuletyn