Dziś zwracamy uwagę na:

INTER CARS: Wstępne wyniki za 4Q’18 (lekko negatywne)
VRG: Wyniki finansowe za IV kw.’18 (pozytywne)
SANOK: Wyniki IV kw.’18: wyniki powyżej konsensusu rynkowego
ARCTIC PAPER: Tragiczne wyniki za IV kw.’18
KRUK: Podsumowanie telekonferencji dot. przejęcia Wonga.pl
GETBACK: Spółka otrzymała pozew od Trigon TFI związany z umową ramową z 2017 roku
PKO BP: Bank jest zainteresowany otwarciem oddziału w Londynie na paszporcie europejskim
X-TRADE BROKERS DM: Pozytywna opinia RN w sprawie rekomendacji zarządu co do wypłaty 0,52 PLN dywidendy na akcję za 2018 rok
BANKI: Raiffeisen, Alior Bank i BOŚ były skłonne kosztem 300mln PLN dokonać częściowego wykupu certyfikatów W Investments – PB
GÓRNICTWO: PGG zamierza wydać w tym roku 3,2mld PLN na inwestycje
COMARCH: Spółka została sponsorem francuskiego klubu OSC Lille
RYNEK TELEKOMYNIKACYJNY: Prezes UKE zapowiada dystrybucję pasma 3,7GHz w tym lub przyszłym roku
ABC DATA: Roseville i MCI wydłużają termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje do 17 kwietnia
LC CORP: Umowa nabycia nieruchomości w Warszawie za kwotę 6,8mln PLN netto
POLNORD: Oddalenie w całości powództwa Capital Partner przeciwko SGB-Bank oraz Polnord o zapłatę
TORPOL: Grupa zaprezentuje założenia nowej strategii do końca I połowy 2019 roku
INFRASTRUKTURA: Budowlańcy pracujący dla firm Salini i Impresa Pizzarotti nie wznowili prac – GDDKiA
STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwała ZWZA Stalexport Autoroute w sprawie wypłaty 10,9mln PLN dywidendy

Pobierz biuletyn