Dziś zwracamy uwagę na:

BOGDANKA: Wstępne wyniki za 3Q21
PKO BP: Rezygnacja p. Jana Emeryka Rościszewskiego z pełnienia funkcji prezesa zarządu z dniem 22 października
HANDLOWY: Podwyżka stóp poprawi wynik odsetkowy banku o 85-105mln PLN w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy
JSW: Dane produkcyjno-sprzedażowe za Q3’21 oraz prognoza wyników
ENERGETYKA: Rząd chce przeznaczyć ok. 1,5 mld PLN na dopłaty do cen energii dla najuboższych GD w 2022r.
NAWOZY: 1) Wniosek do UOKiK o sprawdzenie sytuacji w nawozach, 2) Komentarz dot. pomocy dla rolników
LOTOS/PKN ORLEN: Zgoda WZ Lotosu na warunkową sprzedaż aktywów
PKN ORLEN: Opóźnienie inwestycji nawozowej w Anwilu
PLAYWAY: Premiera dodatku Luxury DLC do gry House Flipper [lekko pozytywne]
MABION: Uzyskanie zgody od Prezesa Agencji Regulacji Działalności Medycznej i Farmaceutycznej w Gruzji na prowadzenie badania klinicznego leku MabionCD20 u pacjentów z RZS w Gruzji
MASTER PHARM: Inwestorzy złożyli oferty sprzedaży na 136,6 tys. akcji (13,66% liczby akcji objętych zaproszeniem)
PEPCO GROUP: Podsumowanie wywiadu z dyrektorem generalnym
CCC: Podsumowanie po prezentacji wyników finansowych
OPONEO.PL: Akcjonariusze zdecydowali o skupie maksymalnie 0,5 mln akcji własnych
RONSON DEVELOPMENT: Spółka zależna nabyła działkę w Szczecinie o powierzchni ok. 34,8 tys. m kw. za kwotę 21mln PLN
ENTER AIR: Podsumowanie wywiadu z dyrektorem generalnym

Pobierz biuletyn