Dziś zwracamy uwagę na:

PEPEES: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku
PZU: Podsumowanie wywiadu z p. Małgorzatą Sadurską, członkiem zarządu
BANK MILLENNIUM: Fitch usunął ratingi banku z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym
PGNIG/PKN ORLEN: Na przełomie IX i X negocjacje ze stroną społeczną w sprawie fuzji z PKN Orlenem
PGNIG: Wniosek o podwyżkę cen gazu jest nieunikniony ze względu na wzrost cen surowców na rynkach
GRUPA AZOTY: Roszczenia Hyundai Engineering „nie do końca uzasadnione” – prezes Grupy Azoty Polyolefins
UNIMOT: Przychody w sierpniu wzrosły o 70% r./r. do 596,1mln PLN
APS ENERGIA: Zawarcie przez spółkę zależną ENAP umowy z Valmet Techologies Oy na kompleksowe wykonanie elektryfikacji i montażu AKPiA dla BS Energy GmbH
ENERGETYKA: Rząd w IV kwartale chce przyjąć strategię dla ciepłownictwa – KPRM
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Ceny węgla HCC Premium wzrosły w piątek o 27 USD  333 USD/t, w ciągu tygodnia wzrost wyniósł +63 USD/t
TELEKOMUNIKACJA: Podsumowanie wywiadu z Januszem Cieszyńskim, sekretarzem stanu w KPRM odpowiedzialnym za cyfryzację
TELEKOMUNIKACJA: Prezydent nie zgadza się na dyskryminację chińskich firm z sieci telekomunikacyjnej nowej generacji, planowanej przez rząd – PB
CHERRYPICK GAMES: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
CHERRYPICK GAMES/MOVIE GAMES: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie połączenia jednej ze spółek z grupy Movie Games
ULTIMATE GAMES: Liczba graczy oczekujących na zakup gier w sklepie STEAM wynosi 1,26 mln graczy („wishlist outstanding”)
ALLEGRO.EU: Allegro uruchamia dziś pilotaż usługi fulfilment dla ok. 30 sprzedawców
DINO POLSKA: Zarząd zdecydował o zwiększeniu programu emisji obligacji z 2017 roku z 500mln PLN do 1mld PLN
PEPCO GROUP: Podsumowanie wywiadu z Sean Cardiaal, szefem Poundland, Dealz i PGS
CCC: Akcjonariusze po przerwie nie podjęli uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych
AUTO PARTNER: Przyjęcie przez RN regulaminu programu motywacyjnego dla członków zarządu na lata 2022-24
VRG:Rada Nadzorcza odwołuje p. Andrzeja Jaworskiego z pełnienia funkcji prezesa zarządu
RYNEK E-COMMERCE: Podsumowanie wywiadu z dyrektorem regionalnym Amazona
ZUE: Konsorcjum z ZUE jako liderem złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu w Warszawie
BORYSZEW: W ramach przeglądu opcji strategicznych zdecydowano o połączeniu ze spółkami zależnymi SPV Impexmetal i Impex-invest
FAMUR: Zawarcie umowy programowej dotyczącej emisji obligacji
MERCATOR MEDICAL: Obniżenie szacunkowego zysku netto w II kwartale do 113,8mln PLN z 146,6mln PLN
RYNEK STALI: Wg danych PUDS ceny pręta żebrowanego w 36 tygodniu wyniosła 3963-4145 PLN (vs. 4046-4194 PLN/t)
RYNEK STALI: Podsumowanie wydarzeń z rynku stali
RYNEK MOTORYZACYJNY: Toyota obniża prognozę cięcia produkcji we wrześniu do 430 tys. pojazdów wobec 360 tys. poprzednio
PEKABEX: Spółka obserwuje duży popyt na swoje produkty i usługi, spodziewa się poprawy wyników w kolejnych kwartałach

Pobierz biuletyn