Dziś zwracamy uwagę na:

MERCATOR MEDICAL: Szacunkowe wyniki za 2Q19r. (Pozytywne)
GRODNO: Wyniki finansowe za rok obrotowy 2018/2019
HANDLOWY: Bank dokona 53mln PLN odpisu na ZM Kania w wynikach za II kw.’19
GETIN NOBLE BANK / IDEA BANK: Leszek Czarnecki pozwie Polskę (BFG, KNF) w Sądzie Arbitrażowym w Sztokholmie na 1mld PLN – Wyborcza
BANKI: Ministerstwo Finansów spotkało się z audytorami banków w sprawie kredytów frankowych – Parkiet
RYNEK PALIW / GAZU: Ok. połowa produkcji ropy zamknięta w regionie Gulf przez sztorm Barry
LOTOS: RN odwołała dwóch wiceprezesów: P. Demskiego i R. Sobkowa
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Na rynku zawarto transakcje sprzedaży węgla HCC po cenie 186 USD/t, na początku tygodnia ten sam brand był sprzedawany po cenie 191 USD/t
ORANGE POLSKA: Zmiany w ofertach – dodatkowe zniżki dla dużych rodzin
PGS SOFTWARE: Wstępna sprzedaż 2Q’19: 36,4mln PLN (+19% r/r)
VIVID GAMES: Zawarcie umowy z QubicGames w zakresie portingu i dystrybucji gier Spółki na platformie Nintendo Switch
BUDIMEX: Szacunkowy zysk netto spółki w II kw. ’19 wyniósł 44 mln PLN, spadek o 32% r/r
DEKPOL: Dekpol sprzedał w I półroczu 2019 r. 227 lokali wobec 319 lokali rok wcześniej
PFLEIDERER: Strategic Value Partners wzywa do sprzedaży 23,5mln akcji (36,4% spółki) po 25,17 PLN za akcję
BORYSZEW / IMPEXMETAL: Zawarcie transakcji kupna 7,14mln akcji IPX w ramach II terminu wezwania
KORPORACJA KGL: Przychody ze sprzedaży w 1H19 wyniosły 202,6mln PLN (+8% r./r.), z czego na sprzedaż produktów przypadło 101,6mln PLN (+18% r./r.)
ZM HENRYK KANIA : Powołanie na zastępcę członka rady wierzycieli Pana Roberto Pini
RYNEK STALI: Prokurator nakazał wstrzymanie produkcji w jednego z pieców ArcelorMittal Italia o zdolnościach produkcyjnych
RYNEK TOUROPERATORSKI: Fosun może dokapitalizować Thomasa Cooka kwotą 750 mln GBP

Pobierz biuletyn