Dziś zwracamy uwagę na:

IMS: Szacunkowe wyniki finansowe za 2019 rok
RYNEK PALIW: Odbicie marż rafineryjnych w reakcji na ograniczenia utylizacji w Chinach [PKN/LTS: Pozytywne]
ENERGA / PKN ORLEN: SP obawia się sprzedać udziały w ENG po 7 PLN/akcję – Parkiet [ENG: Pozytywne / PKN: Negatywne]
ENEA: Zarząd Mennicy Polskie chce, by spółka zwiększyła zaangażowanie w akcje Enei do 30 czerwca 2020r.
CYFROWY POLSAT: UOKiK nałożył 20,4mln PLN kary na Polkomtel
ORANGE POLSKA: Telekom chce przenieść do innych miast pracowników call center, związkowcy protestują
PLAYWAY: Wstępna data premiery House Flipper na konsolach Xbox One i PlayStation 4 ustalona na 27-28 luty 2020r. [Pozytywne]
INTER CARS: Sprzedaż grupy w styczniu 2020 w kwocie 625,7mln PLN, wzrost o 5,6% r./r.
FAMUR: Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2019 rok
FAMUR: TDJ Equiy I objął pakiet kontrolny w Famur Famak w ramach nowej emisji
FAMUR: Spółka rozważy przeznaczenie na wypłatę dywidendy ok. 75% skorygowanego o zdarzenia jednorazowe zysku netto
APATOR: Zawarcie umów z Tauronem, PGE i Eneą na dostawę liczników za 77,4mln PLN
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ: Cena zaproponowana przez A&R Carton AB w wezwaniu (40,38 PLN za walor) mieści się w przedziale wartości godziwej – zarząd
PBKM: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu

Pobierz biuletyn