Dziś zwracamy uwagę na:

BNP PARIBAS BANK POLSKA: BFG wyznaczył minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) na poziomie indywidualnym na 15,99% wartości TREA i 5,91% TEM
JSW: Zarząd zdecydował o zasileniu JSW Stabilizacyjnego FIZ i nabyciu certyfikatów za kwotę do 1mld PLN
ENERGETYKA/PALIWA: M. Finansów o opodatkowaniu energetyki i podatku sektorowym – Puls Biznesu
ENERGETYKA: Kaczyński o cenach węgla – Polityka Insight
RYNEK MIEDZI: State Grid Corporation of China zainwestuje w 2022r ponad 500mld CNY (74,5mld USD) w rozwój krajowej sieci elektroenergetycznych
PKN ORLEN: Modelowe marże za maj
COMP: Zawarcie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na usługę eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego
AGORA: Wypłata środków w kwocie 18,9mln PLN dla Helios w ramach Tarczy Finansowej PFR
CI GAMES: Spółka podniosła cenę w wezwaniu na akcje United Label do 18,04 PLN z 18,02 PLN
FOREVER ENTERTAINMENT: Akcjonariusz zgłosił projekt uchwały dotyczący wypłaty 0,03 PLN dywidendy na akcję
MABION: FDA flaguje ryzyko zapalenia mięśnia sercowego po przyjęciu preparatu Novavax.
MEDICALGORITMICS: Urządzenie Qpatch zostało zarejestrowane przez FDA
BUDIMEX: Umowa z GDDKiA na przebudowę DK nr 79 za kwotę 92,9mln PLN netto
ARCHICOM: Podsumowanie wywiadu z członkiem zarządu
TORPOL: Konsorcjum Torpolu i Torpol Oil&Gas złożyła najwyżej punktowaną ofertę w przetargu PGNiG
UNIBEP: Podpisanie z PHN Kolejowa umowy na budowę czterech budynków mieszkalnych w Warszawie za ok. 65,2mln PLN netto

Pobierz biuletyn