Dziś zwracamy uwagę na:

ING BSK: Wyniki za II kw.’19 powyżej oczekiwań; lepszy wynik prowizyjny i niższe koszty ryzyka
MBANK: Wyniki za II kw.’19 zgodne z konsensusem; lepszy wynik odsetkowy, ale wyższe podatki
GPW: Wyniki za II kw.’19 powyżej oczekiwań
ORBIS: Wyniki 2Q’19: zbliżone do oczekiwań, 5% wzrost RevPAR głównie efektem wzrostu średniej ceny (neutralne)
X-TRADE BROKERS DM: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku
ING BSK: Sfinalizowanie zakupu 45% akcji NN TFI za 166,3mln PLN
PGNIG: Aktualizacja prognozy wydobycia w PGNIG w 2019-2021
POLWAX: Zawarcie z ING Bank Śląski umowy o powstrzymaniu się od egzekwowania zobowiązań
CYFROWY POLSAT: Zysk spółki w II kwartale niższy o 70,1mln PLN przez podatek związany z obligacjami
PLAY: PLAY NOW rozszerza ofertę o kanały NBCUniversal – SCI FI, 13 Ulicę i E! Entertainment Television
TEN SQUARE GAMES: Przychody z Fishing Clash w lipcu 2019 wyniosły 2,9mln USD – Sensor Tower
BLOOBER TEAM: Przyznanie dofinansowania w kwocie do 20,16mln PLN w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”
RYNEK GIER: Ubisoft kupuje 70% udziałów w Green Panda Games
ACTION: Uzgodnienie warunków propozycji układowych z wierzycielami
NEWAG: Zawarcie umowy z województwem podkarpackim na dostawę 10 zespołów trakcyjnych za 187,3mln PLN netto
INDYKPOL: Zawarcie transakcji forward dotyczących sprzedaży 7mln EUR
PKP CARGO: Spółka w okresie I-VI 2019 roku przewiozła 50 mln ton towarów, spadek o 7,8% r./r.
NOVATURAS: Spółka nie wypłaci śródrocznej dywidendy za I połowę 2019 roku
WORK SERVICE: Spółka nie otrzymała płatności za udziały w ProService, chce do końca IX wyjaśnić sprawę

Pobierz biuletyn