Komunikat Nr 05/2023 Trigon Domu Maklerskiego S. A. z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podania do wiadomości Klientów listy instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku, w przypadku których w chwili wystawienia przez Trigon Dom Maklerski S.A. (,,dalej: Dom Maklerski”) zlecenia brokerskiego Klient musi posiadać pełne lub częściowe pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji oraz w sprawie podania do wiadomości Klientów wykazu rynków, na które Dom Maklerski przyjmuje zlecenia kupna instrumentów finansowych jedynie w przypadku posiadania przez Klienta w chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego pełnego pokrycia wartości zlecenia i przewidywanej prowizji.

Pobierz komunikat