Komunikat Nr 04/2023 Trigon Domu Maklerskiego S. A. z dnia 06 listopada 2023 r. w sprawie zbycia instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach Klientów, w celu pokrycia opłaty należnej za 2023 rok, w związku z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych Klientów.

Pobierz komunikat