• • Asset Management

Zarządzanie portfelem oparte na sztucznej inteligencji

• • 

Najnowsze osiągnięcia z zakresu sztucznej inteligencji, dostęp do potężnych mocy obliczeniowych oraz dużych zbiorów danych w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem inwestycyjnym dają nam przewagę, którą wykorzystujemy do budowy portfeli inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje na temat usługi zarządzania portfelem wykorzystującej innowacyjną technologię Deep Learning znajdą Państwo w pliku

Raport z wynikami

Niniejszy materiał (Opracowanie) ma charakter promocyjny i został przygotowany przez Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej „Dom Maklerski”), wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych. Opracowanie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, prawnego ani podatkowego, a także rekomendacji o charakterze ogólnym. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego Opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, znajdują się w karcie Strategii Inwestycyjnej który to stanowi prawnie wiążący dokument.

Zyski z inwestycji podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Dom Maklerski nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Klient musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zaś w skrajnym scenariuszu rynkowym z ryzykiem utraty wszystkich zainwestowanych środków.

Więcej informacji o Domu Maklerskim oraz ryzyku inwestycyjnym na stronie internetowej www.trigon.pl