• • ESG

Czym jest environmental, social and corporate governance?

Skrót ESG można rozszyfrować jako ang. Environmental, Social and Corporate Governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. To właśnie na te aspekty zwracamy szczególną uwagę, ponieważ zależy nam zarówno na klientach, jak również na inwestorach, dla których polityka zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz większą rolę.

ESG to istotne czynniki pozafinansowe brane obecnie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie. Inwestorzy na tej podstawie często wybierają przedsiębiorstwa, które odpowiadają wyznawanym przez nie wartościom.

Czym są czynniki ESG?

Czynniki zrównoważonego rozwoju obejmują trzy poniższe obszary:

  • środowiskowe (environmental), np. zarządzanie odpadami, redukcję emisji dwutlenku węgla,
  • społeczne (social), np. walkę z dyskryminacją, jakość warunków pracy, zdrowie i bezpieczeństwo,
  • związane z ładem korporacyjnym i zarządzaniem (governance) np. działania antykorupcyjne, uczciwą strategię podatkową.

Od 22 listopada 2022 roku jesteśmy zobowiązani, by zadać Państwu pytanie o cele inwestycyjne, które są związane z czynnikami zrównoważonego rozwoju (ESG). Przekazanie nam tej informacji jest konieczne, abyśmy mogli działać w Państwa najlepiej pojętym interesie.

W związku z tą zmianą, w procesie świadczenia Państwu usług, zwracamy się z prośbą, o wypełnienie nowej wersji ankiety odpowiedniości, która bada cele i oczekiwania w tym zakresie. Do dotychczasowej ankiety, dodaliśmy jedno pytanie, odpowiedź na nie pozwoli nam uwzględnić czynniki ESG w Państwa celach inwestycyjnych.

Jeśli nie otrzymamy tej informacji, nie będziemy w stanie określić, czy dany instrument finansowy jest zgodny z Państwa celami, które są związane z czynnikami ESG.

Zmiana ankiety wynika z regulacji z którymi możecie Państwo zapoznać się tutaj: ESMA publishes final guidelines on MiFID II suitability requirements (europa.eu)

Najważniejsze regulacje dotyczące ESG:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088