09.05.2023 (english version below)

Wyniki transakcji po wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Kernel Holding S.A. – komunikat

Trigon Dom Maklerski S.A, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż Akcji spółki Kernel Holding S.A. („Wezwanie”), ogłoszonym w dniu 30 marca 2023 r. przez Namsen Limited („Wzywający”), informuje, że w wyniku Wezwania w dniu 9 maja 2023 r. zawarto transakcje, których przedmiotem było łącznie 30.248.449 Akcji spółki Kernel Holding S.A. nabywanych po cenie 18,50 zł za Akcję.

Wzywający, jako podmiot nabywający, nabędzie prawa z Akcji będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na Wezwanie i będących przedmiotem ww. transakcji, w dniu ich rozliczenia, tj. 12 maja 2023 r.

Terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.

 

English:

Results of the transaction following the tender offer for shares in Kernel Holding S.A. – announcement

Trigon Dom Maklerski S.A., as an intermediary investment firm in the public tender offer for the sale of shares in Kernel Holding S.A. (the “Tender Offer”), announced on 30 March 2023 by Namsen Limited (the „Offeror„), informs that as a result of the Tender Offer, the Offeror on 9 May 2023 purchased 30,248,449 Kernel Holding S.A shares, for purchase price PLN 18.50 per Share.

The Offeror shall acquire ownership of the Shares being the subject of subscriptions in response to the Tender Offer and being the subject of the above-mentioned transactions, on the date of their settlement, i.e., 12 May 2023.

Capitalized terms, not otherwise defined in this notice, have the meaning given to them in the Tender Offer.