Dziś zwracamy uwagę na:

GRUPA AZOTY: Szacunkowe wyniki za 3Q22 [lekko pozytywne]
COGNOR: Wyniki III kw.’22: wyniki zgodne z oczekiwaniami, przy gorszej niż oczekiwaliśmy strukturze [lekko negatywne]
BOWIM: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za III kwartały 2022 roku
LENTEX: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2022 roku
MOSTOSTAL PŁOCK: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku
JSW: Uzgodnienie warunków współpracy z ArcelorMittal Poland w sprawie dostaw węgla koksowego w latach 2023-2025
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Produkcja węgla przez Coronado Global spadła o 9% r./r.
ENERGETYKA: Aukcje OZE dla on-shore i PV odbędą się 8 i 9 grudnia – URE
ENERGETYKA: URE nie zgodzi się na podwyżki cen EE w tym roku – Rzeczpospolita
ENERGETYKA: Wybór Westinghouse w obszarze el. jądrowej
ASSECO POLAND: Szacunkowy zysk netto w III kw.’22 na poziomie 127mln PLN, YTD 375,8mln PLN [neutralne]
AGORA: Zarząd rozpoczyna procedurę dotyczącą zwolnień grupowych
BOOMBIT: Zawarcie umowy z ironSource Mobile Ltd w sprawie usług mediacji reklamowych
RYNEK FMCG: Dane sprzedażowe Carrefour za 3Q
DYSTRYBUTORZY AUTOMOTIVE: LKQ osiągnął lekko wyższą MBNS, natomiast nieco niższą marżę EBITDA w Europie r/r
FAMUR: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów PV o mocy 184 MW
COGNOR: Zwołanie NWZA w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje w kwocie 100mln PLN skierowanych do PS Holdco
PKP CARGO: Udział grupy w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po wrześniu do 35,72% – UTK
ACTION: Spółka rozpoczyna program skupu akcji własnych za kwotę do 20mln PLN

Pobierz biuletyn