Dziś zwracamy uwagę na:

INTERFERIE: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok
PEKAO: Moody’s podtrzymał ratingi banku na dotychczasowym poziomie, perspektywa stabilna
MILLENNIUM: Rada Nadzorcza planuje emisję euroobligacji o wartości do 3mld EUR
QUERCUS TFI: Spółka odsprzeda do 25% udziałów DI Xelion na rzecz pracowników
JSW: Zarząd zawarł porozumienie z organizacjami związkowymi w sprawie wzrostu wynagrodzeń o 10% w 2022 roku
BOGDANKA: Wywiad z CEO
RYNEK MIEDZI: Cochilco zakłada utrzymanie cen miedzi na poziomie 3,95 USD/lb w 2022 oraz 3,8 USD/lb w 2023
PKN ORLEN: Plan budowy terminalu gazu płynnego w Policach
PGNIG: Szacunkowe wolumeny za 4Q21
GRUPA AZOTY: Zawarcie aneksu do umowy EPC w Polimerach Police
CD PROJEKT: Spekulacje dotyczące premiery next-gen Cyberpunka 2077
TEN SQUARE GAMES: Zakończenie pierwszej transzy skupu akcji własnych
TEN SQUARE GAMES: Marshall Wace ma krótką pozycję na 0,51% akcji spółki – KNF
DEVELIA: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej we Wrocławiu przy ul. Kolejowej za kwotę 139,4mln PLN netto
DEVELIA: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży prawa do nieruchomości w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej i ul. Żupniczej za kwotę 151mln PLN netto
DEVELIA: Cena zaproponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej – Zarząd
RYNEK KOLEJOWY: Jeżeli zapewnione zostanie finansowanie zadań, w tym roku PKP PLK ogłosi przetargi warte 15-20mld PLN – Prezes PKP PLK
NEWAG: Spółka rozważa inwestycję w spalarnię śmieci wraz z elektrociepłownią w Nowym Sączu
PKP CARGO: Udział grupy w grudniu 2021 roku wyniósł wg masy towarowej 38,3%, a wg pracy przewozowej 43% – GUS
RELPOL: Zakończenie budowy nowej hali produkcyjnej do wytwarzania przekaźników miniaturowych
RYNEK STALI: Ceny pręta żebrowanego wyniosły w ub. tygodniu 3878-4000 PLN/t (poprzednio 3848-4050 PLN/t)
RYNEK STALI: Producenci stali w północnych Chinach obniżają produkcję w lutym o 30-50% z uwagi na zbliżające się zimowe IO

Pobierz biuletyn