Dziś zwracamy uwagę na:

ING BANK ŚLĄSKI: KNF określiła indywidualny narzut ”ST” dla banku wykorzystywany w polityce dywidendowej na poziomie 0%
MBANK: Bufor stress testowy banku ustalony przez KNF na poziomie 2,11 p.p.
PEKAO: KNF określiła kryteria do wypłaty dywidendy przez bank za 2019 rok
PKO BP: KNF wyznaczyła bufor stress testowy banku na poziomie 0,10 p.p.
LOTOS: W przyszłym roku spółka ma rozwijać projekty zapoczątkowane w poprzednich okresach
RYNEK ENERGII: Zatwierdzenie taryf na sprzedaż energii w grupie G spodziewane jeszcze w grudniu 2019 roku – Sasin
TELEKOMUNIKACJA: Koncern Bauer poszukuje inwestora dla Interii.pl – PB
J.W. CONSTRUCTION: Spółka skupiła w celu umorzenia 4,4 mln akcji (4,96% kapitału zakładowego) za łączną cenę 13,2mln PLN
AMICA: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem

Pobierz biuletyn