Dziś zwracamy uwagę na:

ALIOR BANK: RN powołała zarząd nowej kadencji, trzech członków zarządu złożyło wcześniej rezygnację
BANKI: Koszty ryzyka w sektorze wzrosną dwu – trzykrotnie w 2021 w porównaniu z 2019 – wiceprezes Pekao
BANKI: Termin składania wniosków o wakacje kredytowe został przedłużony do końca września – ZBP
BANKI: ZBP przygotowuje program związany z przeciwdziałaniem kryzysowi kredytowemu na polskim rynku (credit crunch)
LOTOS/PKN ORLEN: Spekulacje dot. zgody KE na transakcję PKN/LTS – Puls Biznesu
JSW: Wszyscy pracownicy kopalni Knurów-Szczygłowice, która 9 czerwca rozpoczęła przestój wrócili do pracy
POLENERGIA: Zawarcie z Siemens Gas and Power i Siemens Energy listu intencyjnego o współpracy przy gazowej kogeneracji i wodorze
TELEKOMUNIKACJA: Nowe rozporządzenie Ministra Cyfryzacji o bezpieczeństwie w sieciach komórkowych
11 BIT STUDIOS: Podsumowanie telekonferencji inwestorskiej [negatywne]
PLAYWAY: Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Frozen District w kwocie 14mln PLN
RYNEK GIER: Ubisoft ujawni dziś projekt AAA battle-royal FPS o nazwie Hyper Scape – spekulacje
CI GAMES: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBank o wartości 15mln PLN
MOVIE GAMES: Spółka uzyskała całkowity zwrot kosztów produkcji gry The Beast Inside
SIMFABRIC: Rozpoczęcie procesu certyfikacji gry Alter Cosmos na konsolę Nintendo Switch
7LEVELS: Aktualizacja planu wydawniczego na III kwartał 2020 roku
ATAL: Bieżąca wycena akcji nie odzwierciedla wartości spółki – przewodniczący RN
PEKABEX: Zawarcie umowy na realizację apartamentów mieszkalnych
STALEXPORT AUTOSTRADY: Złożenie wniosku do US o stwierdzenie nadpłaty w podatku za 2018 rok w kwocie 1,1mln PLN

Pobierz biuletyn