Dziś zwracamy uwagę na:

BORYSZEW: Wyniki III kw.’19
CDRL: Wyniki III kw. ’19 wyniki wciąż pod presją Buslika, słabszy przez przyrost należności OCF
KORPORACJA KGL: Wyniki III kw.’19
CI GAMES: Wyniki III kw. ‘19
BANKI: Sąd Najwyższy za przewalutowaniem kredytu denominowanego z pozostawieniem LIBORU
BANKI: UOKiK wydał decyzje dla trzech firm pożyczkowych w sprawie wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich
VOTUM: Podsumowanie po prezentacji wyników za III kwartał 2019 roku
PKO BP: PKO Bank Hipoteczny emituje zielone listy zastawne o wartości 250mln PLN
PEKAO: Zmniejszenie zaangażowania przez BlackRock z 5,09% poniżej 5% kapitału i głosów
ING BANK ŚLĄSKI: Uzyskanie zgody KNF na zaliczenie pożyczki podporządkowanej w kwocie 250mln EUR do kapitału Tier II
GETIN HOLDING: Uzyskanie zgody RN na zbycie udziału w Carcade i nabycia akcji ZAO Idea Bank
PKN ORLEN: Zgoda Zarządu i RN na budowę instalacji visbreakingu w Płocku za 1 mld PLN
PKN ORLEN: Odwołanie W. Protasewicza ze składu zarządu
ORANGE POLSKA: Spółka wprowadza do Flex plany rodzinne od 15 PLN
ASSECO POLAND: Spółka odstąpiła od podwykonawstwa dla Huawei w ramach umowy z Polkomtelem
LIVECHAT SOFTWARE: Podsumowanie wywiadu z prezesem
MEDICALGORITHMICS: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
BOOMBIT: Podsumowanie konferencji
DINO POLSKA: Zapowiedź zainstalowania paneli fotowoltaicznych na dachach 400 marketów
ASBIS: Rada Dyrektorów podjęła uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,06 USD na akcję
AUTO PARTNER: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu
ARCHICOM: Umowa zakupu gruntu we Wrocławiu za kwotę 23,8mln PLN netto pod budowę ok. 320 mieszkań
ECHO INVESTMENT: Deweloper chce sprzedać w 2020 roku ok. 2 tys. mieszkań i przekazać ok. 1,65 tys.
RONSON: Wprowadzenie do sprzedaży 54 lokali w ramach I etapu osiedla Nowe Warzymice
AMICA: Podsumowanie konferencji wynikowej oraz aktualizacji strategii
BORYSZEW: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży Impexmetalu spółce Gränges AB
ŚNIEŻKA: Spółka może powrócić do akwizycji najwcześniej w 2022 roku – prezes

Pobierz biuletyn