Dziś zwracamy uwagę na:

KOMPUTRONIK: Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020
GPW: Raisemana we współpracy z GPW uruchomi platformę crowdfundingową dla producentów gier
IDEA BANK: Przekształcenie kontroli celno-skarbowej wobec Idea Money za 2018 rok w postępowanie podatkowe
BANKI: Banki do 15 września udzieliły prawie 30mld PLN kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK – ZBP
CIECH: Podsumowanie wywiadu z CEO – Parkiet [Pozytywne]
NETIA: Umowa na dostęp do sieci światłowodowej Inea
ORANGE POLSKA: Integrated Solutions z grupy Orange złożył najtańszą ofertę za 95,2 mln PLN w przetargu Poczty Polskiej
PLAY: UOKiK zobowiązał spółkę do zwrotu niewykorzystanych pieniędzy z kont pre-paid
PLAY: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 400,4 tys. akcji z dniem 30 września 2020 roku
DATAWALK: Podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie emisji do 421 tys. akcji po cenie 154,80 PLN
CELON PHARMA: Podsumowanie spotkania w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki
AB: Podsumowanie wyników 4Q’19/20
ALLEGRO: Cena emisyjna w ofercie publicznej wyniesie 43 PLN
DEVELIA: Emisja obligacji o wartości 70mln PLN
RAFAKO: Zawarcie umowy sprzedaży spółki E-Bus i oddziału w Solcu Kujawskim za kwotę 31mln PLN
OFE: Projekt ustawy o OFE w ciągu dwóch tygodni, reforma w połowie 2021 r. – MfiPR

Pobierz biuletyn