Dziś zwracamy uwagę na:

Dziś zwracamy uwagę na:

ULTIMATE GAMES: Szacunkowe wyniki II kw. 2022
BANKI: RPP podniesie stopy jeszcze raz o 25bps lub dwa razy ok 25bps – Glapiński, NBP
TAURON: Naprawa bloku 910 MW w Jaworznie może potrwać do 2 września
PGNIG / PKN ORLEN: Rząd pracuje nad zamrożeniem taryf na gaz na 2023r.
PGNIG / PKN ORLEN / GRUPA AZOTY: Preferencyjna cena gazu dla wybranych odbiorców?
TELEKOMUNIKACJA: Nowa promocja UPC dla klientów Play z internetem stacjonarnym od 30 PLN
RYNEK REKLAMY: Publicis Groupe Polska szacuje wzrost rynku reklamy na 3,8% w 2022, po wzroście o 5,5% w pierwszym półroczu
LPP: W projektach uchwał emisja obligacji o wartości do 500mln PLN i euroobligacji do kwoty 500mln EUR
RAINBOW TOURS: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lipcu 2022 roku na poziomie 427mln PLN (+43% vs. ‘19)
BUDIMEX: Zawarcie aneksów z GDDKiA
RELPOL: Odpisy aktualizujące wartość aktywów spółki zależnej w Rosji obciążą wyniki I pół.’22 na kwotę 2,9mln PLN
WIELTON: Nabycie pozostałych 25% w brytyjskiej spółce Lawrance David za 0 GBP
PKP CARGO: Podsumowanie konferencji wynikowej

Pobierz biuletyn