Dziś zwracamy uwagę na:

PEKAO: Bank objął w ramach pierwszej emisji obligacji PFR obligacje o łącznej wartości 6mld PLN
PZU: Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek zarządu o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok
SANTANDER BANK POLSKA: Bank nie zmienia strategii w związku z pandemią
PGNIG: Wywiad z CEO – DGP
TAURON: Tauron Wydobycie ograniczy czas pracy i wynagrodzenia o 20%
RYNEK WĘGLA: Zarząd PGG opracowuje kompleksowy program funkcjonowania spółki w zmienionym otoczeniu – Sasin
WIRTUALNA POLSKA HOLDING: WP Pilot naciska na firmę Grant Thornton w kwestii weryfikacji, czy Discovery wypełnia zobowiązania wobec KE z 2018
CREEPY JAR: Łączna sprzedaż gry Green Hell poprzez platformę STEAM przekroczyła poziom 700tys. sztuk [pozytywne]
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: Aukcja częstotliwości 5G zostanie unieważniona
LPP: Podsumowanie wywiadu z CFO
RYNEK FMCG: W tygodniu po Wielkanocy wartość koszyka sprzedaży spadła o 39% r./r. – Nielsen
RYNEK FMCG: Branża mleczarska postuluje skrócenie terminów płatności sieciom handlowym do 14 dni
BUDIMEX: Zawarcie umowy na budowę odcinka drogi S5 za 165,6mln PLN netto
RONSON: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości w Poznaniu za kwotę 3mln PLN
SANOK RC: Podsumowanie po prezentacji wyników za 2019 rok
BIOMED-LUBLIN: Zawarcie umowy z Samodzielnym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie

Pobierz biuletyn