Dziś zwracamy uwagę na:

ALIOR BANK: Rada Nadzorcza nie rekomenduje udzielenia absolutorium dla wiceprezesa zarządu p. Macieja Surdyka
BANKI: Sąd Najwyższy z korzystnym wyrokiem dla frankowiczów – pb.pl
HANDLOWY: Podjęcie decyzji o wcieleniu DM Banku Handlowego w struktury banku
PEKAO: CDM Pekao zostanie formalnie podzielony do końca sierpnia br.
KGHM: EBOiR zainwestował 400mln PLN w obligacje spółki z terminem zapadalności 10 lat
CIECH: Zawiązanie rezerw i odpisów na 71 mln PLN
PGNIG: MŚ przedłużył koncesję dla PGNIG na wydobycie gazu ze złóż Przemyśl i Buszkowiczki
GRUPA AZOTY: Powołanie M. Pawlickiego do na Przewodniczącego RN
LIVECHAT SOFTWARE: Wniosek zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,54 PLN na akcję
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: T-Mobile aktualizuje cenniki: najtańsze pakiety bez zmian ale ukryte (!), droższe z podwyżkami more for more
UNIBEP: Zawarcie warunkowej umowy na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna
ALUMETAL / RYNEK ALUMINIUM: Nicromet opublikował raport roczny – podsumowanie najważniejszych informacji
FAMUR: Zawarcie umowy najmu 10 kombajnów chodnikowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb JSW KWK Knurów-Szczygłowice
KANIA: Spółka rozpoczęła proces poszukiwania dodatkowego finansowania kapitału obrotowego w kwocie 25-50mln PLN
RYNEK MIEDZI: Górnicy w kopalni miedzi Chuquicamata zakończyli dwutygodniowy strajk
BENEFIT SYSTEMS: Zakup 2 klubów w Krakowie za 11mln PLN
SYNEKTIK: Podsumowanie konferencji wynikowej

Pobierz biuletyn