Dziś zwracamy uwagę na:

HANDLOWY: Wyznaczenie przez KNF indywidualnego narzutu wykorzystywanego w polityce dywidendowej na 1,39%
SANTANDER BANK POLSKA: KNF wyznaczyła dla banku indywidualny narzut wykorzystywany w polityce dywidendowej na 1,24 p.p.
BANKI: UOKiK wydał stanowisko w sprawie wyroku TSUE dotyczącego kredytu frankowego p. Dziubaków
PGNIG: Jerzy Kwieciński najprawdopodobniej zostanie nowym prezesem – RMF FM
POLICE: Spółka sprzedała w ofercie publicznej 49,18 mln akcji nowej emisji, 45% oferowanej puli
POLICE: KNF nałożyła na spółkę kary pieniężne o łącznej wartości 1mln PLN za naruszenie obowiązków informacyjnych
ENERGA: Spółka pożyczy Elektrowni Ostrołęka maksymalnie 340mln PLN
ASSECO POLAND: W ramach zaproszenia Cyfrowego Polsatu złożono oferty sprzedaży 18,2 mln akcji spółki
CYFROWY POLSAT: Spółka ma prawomocny wyrok uchylający zaległość podatkową na 40,6mln PLN za 2011 rok
CCC: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
EUROCASH: Nabycie pozostałych 56% udziałów we Frisco.pl za 129mln PLN
BUDIMEX: Oferta spółki za 33,75mln PLN netto najkorzystniejsza na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu miasta Łodzi
DEVELIA: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości w Warszawie za kwotę 133mln PLN netto
MARVIPOL DEVELOPMENT: Zawarcie listu intencyjnego z firmą Kamar w sprawie generalnego wykonawstwa dla inwestycji deweloperskiej w Warszawie
UNIBEP: Wejście w życie umowy na realizację inwestycji budowlanej w Charkowie na Ukrainie
ADIUVO INVESTMENTS: Rozpoczęcie procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów spółki zależnej Airway Medix
RAINBOW TOURS: Przychody: Listopad’19: 94 mln PLN (+6% r./r., YTD +4% r./r.)
STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożony przez Stalexport Autostrada Małopolska
WORK SERVICE: Zawarcie umowy zbycia Antal na rzecz Książek Holding za ok. 11,6mln PLN

Pobierz biuletyn