Dziś zwracamy uwagę na:

ENERGA: Wyniki za 2Q19
BOOMBIT: Wyniki II kw. ‘19
KORPORACJA KGL: Wyniki II kw.’19: wyniki wyższe od naszych oczekiwań z uwagi na rozpoznane dotacje na pozostałej działalności operacyjnej (~+1,8mln PLN)
BNP PARIBAS BANK POLSKA: Uzyskanie zgody KNF na zaliczenie zysku za II kwartał 2019 roku w kwocie 244mln PLN do Tier 1
MBANK: Zarząd i RN Commerzbanku zatwierdziły strategię zakładającą sprzedaż akcji mBanku
PKO BP: PKO Leasing sprzedał obligacje o wartości 2,5mld PLN w ramach sekurytyzacji
PKN ORLEN: Uzyskanie zgody urzędów antymonopolowych na przejęcie siedmiu stacji paliw na Słowacji
PGE: W ramach współpracy z ZUS może powstać docelowo sto punktów ładowania aut elektrycznych
TAURON: Zainteresowanie zakupem kopalni ZG Janina sugerują kolejne firmy z branży
HUBSTYLE: Uchwała zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 950tys. PLN
BUDIMEX: Podpisanie umowy na rozbudowę szpitala w Lublinie za 96,4mln PLN brutto
ECHO INVESTMENT: Wprowadzenie do sprzedaży 149 mieszkań w ramach projektu Fuzja w Łodzi
TRAKCJA: ARP rozważa wzięcie udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego spółki
APATOR: Spółka zapowiada średnioroczny poziom inwestycji na poziomie 76mln PLN do 2023 roku
FORTE: Podsumowanie wywiadu z członkiem zarządu
ARCTIC PAPER: Spółka otrzyma od NCBiR do 16,4mln PLN dofinansowania
KANIA: W wyniku nieprawidłowości w wystawianiu faktur skarb państwa mógł stracić ponad 40mln PLN – prokuratura
RAINBOW TOURS: Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland lotniczych usług czarterowych
RAINBOW TOURS: Spółka zapowiada rozszerzenie oferty, głównie w Turcji, Grecji i Egipcie po upadku Neckermann Polska
MCI CAPITAL: Zmiany w statucie funduszu TechVentures, zrównano prawa wszystkich uczestników – PB

Pobierz biuletyn