Dziś zwracamy uwagę na:

PLAY: Wyniki II kw.’19 (pozytywne)
WIRTUALNA POLSKA: Wyniki II kw.’19
ASSECO POLAND: Wyniki II kw.’19
PBKM: Wyniki 2Q19: zgodne z wynikami wstępnymi, słabe wyniki operacyjne ze względu na wysokie koszty akwizycji (negatywne)
STELMET: Wstępne wyniki za III kw.’18/19
BOWIM: Wstępne dane finansowe za I półrocze 2019 roku
PKN ORLEN / LOTOS: PKN, Lotos i Skarb Państwa podpisały porozumienie dot. realizacji zakupu akcji spółki przez PKN
POLICE: Spółka wznawia plany SPO, NWZA w sprawie emisji do 110 mln akcji z prawem poboru, zwołano na 23 września 2019
JSW: Zmieniamy naszą cenę docelową z 38 PLN na 36,29 PLN, w związku z odcięciem dywidendy 26 sierpnia (1,71 PLN DPS)
POLENERGIA: Polenergia International w konsorcjum z Westinghouse Electric Sweden AB i EDF Trading Limited wybrana do realizacji projektu Mostu Energetycznego Ukraina-Unia Europejska
CI GAMES: Zawarcie umowy dystrybucyjnej z H2 Interactive na dystrybucję Sniper Ghost Warrior Contracts na terytorium Japonii i Korei Południowej
CI GAMES: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW 10,833mln akcji serii H
POLIMEX-MOSTOSTAL: Obniżenie celu przychodów na 2019 rok do ok. 1,8mld PLN (poprzednio 2mld PLN)
COGNOR: Spółka złożyła ofertę dzierżawy Huty Częstochowa w ramach postępowania upadłościowego, do momentu ogłoszenia przetargu w trybie zwykłym upadłościowym
SANOK: Zawarcie transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe w łącznej kwocie 3mln EUR
RAINBOW TOURS: Przychody: lipiec’19 298mln PLN (+3% r./r.)
ZMIANY W INDEKSIE MWIG40: Ten Square Games i BNP Paribas mogą zastąpić Polimex i Trakcję w mWIG40 po kwartalnej rewizji indeksów GPW

Pobierz biuletyn