Dziś zwracamy uwagę na:

PEKAO: Polygon Global Partners LLP zajął krótką pozycję na 0,5% spółki
JSW: Podsumowanie po prezentacji wyników za I półrocze 2019 roku
KGHM: Wyniki produkcyjne za lipiec’19
ENERGETYKA: Podsumowanie wywiadu z wiceministrem energii
ULTIMATE GAMES: Zawarcie umowy z Console Labs na wykonanie i wydanie gry „Demolish&Build 2021” w wersji na PC
VIVID GAMES: Podsumowanie wywiadu z prezesem
OPONEO.PL: Podsumowanie wywiadu z Prezesem
ATAL: Rozpoczęcie sprzedaży 124 mieszkań w kolejnym etapie inwestycji przy Alei Pokoju w Krakowie
DOM DEVELOPMENT: Podsumowanie po prezentacji wyników za I półrocze 2019 roku
POLIMEX-MOSTOSTAL: Aktualny portfel zamówień grupy wynosi ok. 2,35mld PLN
INDYKPOL: Zawarcie transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe w kwocie 900tys. GBP
BENEFIT SYSTEMS: Przemyślenia po prezentacji 2Q’19
ONICO: Wszczęcie postępowania na wniosek wierzyciela spółki Baza Paliw w celu zabezpieczenia roszczeń o zapłatę kwoty 2mln PLN

Pobierz biuletyn