Dziś zwracamy uwagę na:

PKO BP: Bank od 1 marca modyfikuje ofertę flagowych kont osobistych „Konto za Zero”
BANKI: PFR negocjuje z bankami w sprawie Pesy, mimo pomocy firma nadal może potrzebować pieniędzy – prasa
PGNIG: Uzyskanie zgody na wydobycie ropy i gazu ze złoża Skogul na Morzu Północnym
PKN ORLEN: Rozpoczęcie projektu inwestycyjnego związanego z rozbudową zdolności produkcyjnych fenolu
POLWAX / PKN ORLEN: Spółka dokonała korekty kwoty roszczeń i wzywa Orlen Projekt do zapłaty łącznie 132,15mln PLN w terminie do 27 lutego
KGHM: MAP nie wyklucza wycofania się z podatku miedziowego, gdyby grupa miała ograniczone środki na inwestycję
WIRTUALNA POLSKA : Podpisanie umowy kredytowej o łącznej wartości do 978mln PLN
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE: Podsumowanie konferencji wynikowej
11 BIT STUDIOS: Największy wpływ na tegoroczne wyniki będzie miała sprzedaż „Frostpunka”
AGORA: Podsumowanie wywiadu z prezesem sieci kin Helios i członkiem zarządu
R22: Spółka pracuje nad akwizycją na nowym rynku hostingowym
FOREVER ENTERTAINMENT: Podpisanie umowy licencyjnej z Ricci Cedric Design w sprawie wyłącznej licencji do dystrybucji gry „Binary Infinity” na Nintendo Switch
CCC: Wynik finansowy grupy za 2019 rok będzie wyższy o 2,9mln PLN z powodu przeszacowania wartości instrumentów finansowych z tytułu nabycia opcji
ENTER AIR: Koronawirus obecnie bez wpływu na działalność Grupy – CEO [neutralne]
RAINBOW TOURS: Przychody styczeń’20: 116 mln PLN (+33% r./r.) [neutralne]
ORBIS: Warunek minimalnego progu zapisów w wezwaniu na akcje spółki został spełniony
RYNEK APTECZNY: Wartość rynku aptecznego wzrosła o 3,5% r./r. do 3,4mld PLN w styczniu 2020 roku – PEX PharmaSequence [neutralne]
ARCHICOM: Rozwiązanie umowy nabycia nieruchomości gruntowej w Poznaniu za kwotę 8,8mln PLN netto
LOKUM DEWELOPER: W latach 2020-2021 deweloper ma sprzedać ok. 1,5 tys. mieszkań, z czego ok. 500 lokali w tym roku
POLIMEX-MOSTOSTAL: Wycena stanu zaawansowania prac Mostostalu Siedlce z tytułu prac przy budowie Elektrowni Ostrołęka C wynosi 18,8mln PLN
APATOR: Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,30 PLN za akcję za 2019 rok, DY=6,16%
AMBRA: Podsumowanie po prezentacji wyników za II kwartał 2019/2020
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ: Rockbridge TFI, PKO BP Bankowy PTE i Ipopema TFI nie sprzedadzą akcji spółki w wezwaniu
NEWAG: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
VIGO SYSTEM: Przyśpieszenie publikacji raportu rocznego za 2019 rok
RYNEK MOTORYZACYJNY: Rejestracje samochodów ciężarowych o DMC >16t w UE, spadły w styczniu o 21,7% r./r.

Pobierz biuletyn