Dziś zwracamy uwagę na:

GETIN HOLDING: Rozwiązanie umowy sprzedaży Idea Bank Ukraina
BANKI: Frankowicze pozywają Skarb Państwa
BANKI: Maleją szanse na zmiany w podatku bankowym i obniżenie wagi ryzyka dla kredytów FX – prasa
SOLVAY/CIECH: Spadek sprzedaży w Solvayu w kwietniu i maju wyniósł -20% r/r [CIE: Lekko Negatywne]
PGNIG: WZA zdecydowało o wypłacie 0,09 PLN/akcję (2% DY) dywidendy za 2019r. [Lekko Negatywne]
UNIMOT: Podniesienie prognozy EBITDA skor. z 62 do 80 mln PLN za 2020r. [Lekko Pozytywne]
JSW: W II połowie roku zostanie przedstawiona zaktualizowana lista surowców krytycznych UE
ENERGETYKA/PGNIG: Polska i USA podpiszą umowę dot. budowy elektrowni jądrowej w Polsce – A. Duda [Negatywne]
ENERGETYKA: Zastąpienie elektrowni na węgiel brunatny przez OZE nie zwiększa kosztów transformacji energetycznej – Forum Energii
ENERGETYKA: Wzrost produkcji węgla brunatnego w maju o 16,4% m/m i spadek na węglu kamiennym o 24,8% m/m ENERGETYKA: Niemcy zatwierdziły rekompensaty dla elektrowni na węgiel brunatny – biznesalert.pl
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Australijska firma Coronado obniża gudiance produkcji węgla do 16,5-17mln ton z 19,7-20,2mln ton
COMARCH: Prezes Filipiak o perspektywach grupy
PŁATNA TELEWIZJA: Disney+ dostępny w kolejnych ośmiu kolejnych krajach europejskich od 15 września
TELEKOMUNIKACJA: Prezydenci Polski i USA podtrzymali deklarację z września 2019 o budowie bezpiecznej infrastruktury 5G
CD PROJEKT: Dziś o 18:00 wydarzenie Night City Wire
CD PROJEKT: Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2019r. w całości na kapitał zapasowy [neutralne]
CREEPY JAR: Łączna sprzedaż brutto Green Hell przekroczyła 1mln sztuk na Steam [pozytywne]
ALL IN! GAMES: Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Spółki
INTER CARS: Podsumowanie telekonferencji po 1Q’20
BORYSZEW: Po I kw.’20 spółka naruszyła kowenanty finansowe dotyczące relacji DN/EBITDA

Pobierz biuletyn