Dziś zwracamy uwagę na:

PKN ORLEN: Wyniki za 1Q19
GRUPA KĘTY: Wyniki I kw.’19: raportowane wyniki lepsze od wstępnych danych, wyraźne spadek wyniku w segmencie wyrobów wyciskanych (neutralne)
ELEKTROBUDOWA: Wstępne wyniki za 2018
MOSTOSTAL ZABRZE: Wstępne wyniki za 1Q’19
UNIMOT: Wstępne wyniki za 1Q’19
ES-SYSTEMS: Szacunkowe dane za 1Q’19
PEKAO: Zwolnienia grupowe obejmą do 900 pracowników, koszty szacowane na ok. 70-90mln PLN
PZU: Spółka celuje w 30% udziału w rynku PPK
RYNEK PALIW: Wstrzymanie dostaw ropy rosyjskiej na granicy z Białorusią rurociągiem „Przyjaźń” – ME
PKN ORLEN: Anwil podpisał umowę na budowę inst. kwasu azotowego i neutralizacji we Włocławku za 1,3 mld PLN
BOGDANKA: Podwyższenie wyników szacunkowych za 1Q19
CD PROJEKT: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku Zarządu o wypłacie 1,05 dywidendy na akcję. DY=0,5%
CD PROJEKT: Wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa
ORANGE POLSKA: Decyzja WZ w sprawie przeniesienia zysku za 2018 r. (1 mln PLN) oraz zysku z lat ubiegłych (598,7 mln PLN) na kapitał rezerwowy
BUDIMEX: Zawarcie z PKN Orlen umowy na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego
MARVIPOL: Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości na potrzeby inwestycji deweloperskiej
NEWAG: Podsumowanie konferencji wynikowej
PKP CARGO: Podsumowanie wywiadu z Prezesem
IZOSTAL: Wybór oferty spółki w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
CATERPILLAR: Spółka podwyższyła prognozy skorygowanego zysku na akcję w całym 2019 r. do 12,06-13,06 USD wobec 11,75-12,75 USD w poprzedniej prognozie
BENEFIT SYSTEMS: Rozpoczęcie realizacji programu umów z osobami kluczowymi w celu rozwoju spółek z segmentu Zagranica
MABION: Spółka złożyła odpowiedź na pytania EMA w ramach procedury rejestracyjnej leku MabionCD20
BIOTON: Spółka dokonała korekty skapitalizowanych nakładów na projekt analogów insuliny

Pobierz biuletyn