Dziś zwracamy uwagę na:

PKO BP: Bank rozpoczął prace nad nową strategią, chce ją przedstawić pod koniec 2022 roku – prezes zarządu
PEKAO: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
PEKAO: Pekao Leasing podpisał umowę kredytową o wartości 200mln EUR z Bankiem Rozwoju Rady Europy
BANKI: Spadek wartości akcji kredytowej w 2022 roku może być głębszy niż szacowane wcześnie 10% r./r. – BIK
BOGDANKA: Decyzja WZA dot, wypłaty 2,5 PLN/akcję dywidendy (4,7% DY) [neutralne]
ONDE: Przegląd opcji strategicznych. Nie jest planowana emisja akcji.
ENERGETYKA: Wprowadzenie stanu alarmowego na rynku gazu w Niemczech
PKN ORLEN: NWZ dot. połączenia z LTS wyznaczono na 21 lipca
PUŁAWY: Decyzja WZA o wypłacie 6,6 PLN/akcję dywidendy za 2021r. (8,4% DY) [neutralne]
K2 HOLDING: Spółka chce przedstawić aktualizację strategii w III/IV kwartale
MOLECURE: Spółka odzyska od GLPG globalne prawa do podwójnego inhibitora chitynaz (OATD-01).
KONIUNKTURA KONSUMENCKA: Czerwiec’22: BWUK/WWUK -43,8/-31,1 vs. -38,4/-27,9 w maju
RYNEK APTECZNY: Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce wzrosła w maju o 14,6% r./r. (-4,9% m./m.) – PE PharmaSequence
RYNEK E-COMMERCE: Shopee i InPost nawiązały partnerstwo strategiczne
SANOK: Zawarcie transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe w łącznej kwocie 18mln EUR

Pobierz biuletyn