Dziś zwracamy uwagę na:

CD PROJEKT: Wyniki I kw. ‘19
ASSECO POLAND: Wyniki za 1Q’19: (pozytywne)
STALPROFIL: Wyniki I kw.’19: OCF 82mln PLN vs. -21mln PLN, DN 139mln PLN (DN/EBITDA 2,7x)
ALTUS TFI: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok
OPEN FINANCE: Spółka zależna Open Brokers wypłaciła dywidendę w kwocie 2,2mln PLN
PALIWA: Kolejne rozmowy ws. rurociągu Przyjaźń odbędą się 3 czerwca w Moskwie – PERN
GRUPA AZOTY: 1) Podsumowanie konferencji wynikowej, 2) Podpisanie kontraktów z PGNIG
GRUPA AZOTY/ PKN ORLEN: Nowa instalacja Anwilu może oznaczać wojnę cenową – Grupa Azoty
KGHM: Dane produkcyjne za kwiecień
PGE: ME pozytywnie zaopiniował wniosek o wydanie koncesji na złoże Złoczew
FOREVER ENTERTAINMENT: Zakończenie procesu certyfikacji gry „Phantom Doctrine” na Nintendo Switch
PLAYWAY: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 2,49 PLN dywidendy na akcję, DY=1,51%
PLAYWAY: Odstąpienie od wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2019r.
PLAYWAY: Podjęcie uchwały NWZA Stolen Labs o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i C w drodze emisji prywatnej
PLAYWAY: Zawiązanie spółki Mobil Titans
ULTIMATE GAMES: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gier „Sapper-Defuse The Bomb Simulator” oraz „Gunslingers & Zoombies” na PC
ZUE: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o niewypłacaniu dywidendy za 2018 rok
PKP CARGO: Podsumowanie konferencji wynikowej

Pobierz biuletyn