Dziś zwracamy uwagę na:

GETIN HOLDING: Uzyskanie zgody RN na zbycie Idea Bank Ukraina i New Finance Service
KRUK: Zawarcie umowy cesji wierzytelności o wartości nominalnej 75mln EUR na rynku włoskim
POLICE: Spółka zaoferuje wybranym inwestorom do 60,8 mln akcji serii C nowej emisji
KGHM: Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe grupy za listopad 2019 roku
TAURON/PGNIG: Wykonawca Elektrociepłowni Stalowa Wola domaga się prawie 160mln PLN wraz z odsetkami odszkodowania
CD PROJEKT: Podpisanie porozumienia z p. Andrzejem Sapkowskim
PLAY: Nadanie przez EuroRating ratingu na poziomie BB-, perspektywa stabilna
ASBIS: Przychody ze sprzedaży w listopadzie 2019 roku wyniosły 202mln USD, wzrost o 1% r./r.
ASBIS: Zarząd spodziewa się, że tegoroczne wyniki będą zbliżone do górnej granicy prognozy
CCC: Czechy są pierwszym zagranicznym rynkiem, na którym grupa uruchomiła platformę ccc.eu
DINO POLSKA: EuroRating nadał spółce rating na poziomie BBB-, perspektywa stabilna
ATAL: Wprowadzenie do oferty 47 lokali w III etapie Apartamentów Przybyszewskiego w Krakowie
DEVELIA: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości w Gdańsku za kwotę 9mln PLN netto
POLIMEX-MOSTOSTAL: Podpisanie umowy z Siemens na wykonanie generatora turbiny parowej bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach
POLIMEX-MOSTOSTAL: Pozytywna decyzja NCBiR w sprawie dopuszczenia do kolejnej fazy Programu Bloki 200
POLNORD: Spółka z zakończonej oferty akcji serii T pozyska łącznie 137,5mln PLN
RAFAKO: Zakwalifikowanie spółki przez NCBiR do III fazy projektu „Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200Mwe”
TORPOL: Zawarcie z podwykonawcą firmą Krakowskie Zakłady Automatyki umowy na prace przy poprawie kolejowego dostępu do Portu Gdańsk
UNIBEP: Umowa na budowę dwóch garaży dla czołgów Leopard za ok. 20,7mln PLN netto
BORYSZEW: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
ELEMENTAL HOLDING: Umowa zakupu 66% udziałów amerykańskiej spółki PGM of Texas
FAMUR: Zamknięcie postępowania ofertowego bez rozstrzygnięcia na sprzedaż wszystkich udziałów spółki zależnej De Estate
IZOBLOK: Otrzymanie nominacji do projektów na produkcję seryjną części samochodowych produkowanych z tworzywa EPP od Audi Hungaria
IZOBLOK: Spółka nie skupiła żadnej akcji własnej w ramach buybacku
STELMET: Lasy Państwowe przydzieliły grupie 509 tys. m3 drewna na 2020 rok
WIELTON: Sprzedaż przyczep rolniczych wzrosła o 30% r./r. w I-III kwartale 2019 roku
CELON PHARMA: Złożenie wniosku o spotkanie konsultacyjne w FDA
BIOMED-LUBLIN: Spółka zakłada trzykrotne zwiększenie produkcji leku GAMMA anty-D
SELVITA: Otrzymanie kolejnych czterech zleceń na świadczenie usług polegających na syntezie związków chemicznych
WORK SERVICE: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Antal za kwotę 11,6mln PLN

Pobierz biuletyn