Dziś zwracamy uwagę na:

NTT SYSTEM: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku
MBANK: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 11,5 tys. akcji nowej emisji z dniem 24 września 2019 roku
ING BANK ŚLĄSKI: Zgoda RN na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej w kwocie 250mln EUR od ING Bank N.V.
BANKI: Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych 3 października 2019 roku – prasa
RYNEK STALI: Do końca roku US Steel utrzyma ograniczoną produkcje stali w Koszycach na Słowacji
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Dalsze spadki cen HCC
PLAYWAY: Objęcie udziałów w spółce Games Incubator za kwotę 53,8tys. PLN
FOREVER ENTERTAINMENT: Podpisanie umowy z Limited Run Games w sprawie wydania pudełkowej limitowanej edycji gry „Panzer Dragoon: Remake”
BUDIMEX: Oferta spółki o wartości 1,4mld PLN netto wybrana za najkorzystniejszą w przetargu PKP PLK
KANIA: Zarządzenie sądu w sprawie przedłużenia terminu do złożenia planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności do dnia 31 października 2019 roku
KANIA: Zgłoszenie przez Cedrob do UOKiK wniosku w sprawie zamiaru nabycia przedsiębiorstwa
ŚNIEŻKA: Podsumowanie po prezentacji wyników za I półrocze 2019 roku
TURYSTYKA: Thomas Cook ogłosił dziś rano upadłość
PKP CARGO: Rozpoczęcie rozmów w sprawie kupna udziałów w P.U. Hatrans

Pobierz biuletyn