Dziś zwracamy uwagę na:

ENEA: Szacunkowe wyniki za 2Q21
KRYNICA VITAMIN: Szacunkowe wybrane dane finansowe za 1H’21
POLIMEX – MOSTOSTAL: Wyniki finansowe za 1H’21
RYNEK PALIW: Wzrost marż rafineryjnych
JSW: Podsumowanie konferencji wynikowej
ONDE: Podwyższenie kapitału zakładowego ONDE w ramach emisji akcji serii E [Neutralne]
GRUPA PRACUJ: Złożenie w KNF prospektu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, w związku z rozważaną publiczną ofertą akcji oraz debiutem na GPW
MEDIA: Podsumowanie wywiadu z prezesem NENT Group
TEN SQUARE GAMES: Zakończenie subskrypcji trzeciej transzy akcji serii B emitowanych w ramach programu motywacyjnego na lata 2018 – 2020
SYNEKTIK: Złożenie oferty w przetargu organizowanym przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie
DINO POLSKA: Podsumowanie konferencji wynikowej
DYSTRYBUTORZY AUTOMOTIVE: Wyniki Inter-Team
SPRZEDAŻ DETALICZNA: Lipiec’21: +3,9%/+8,9% w cenach stałych/bieżących vs. konsensus 5,0%/8,7%
PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA: Lipiec’21: +3,3% r./r. vs. konsensus +7,1% r./r. [lekko negatywne]
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: Lipiec’21: Mieszkania oddane do użytkowania 18 tys. (-24% r./r., YTD +2% r./r.) [neutralne]
PEKABEX: Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną z Santander Bankiem
PEKABEX: Spełnienie się warunku wejścia w życie umowy pomiędzy spółką w 100% zależną Pekabex Bet S.A. a Noex sp. z o.o.
POLNORD: Wyrażeniu przez KNF zgody na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym
FORTE: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
WIELTON: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
RYNEK STALI: Wg danych PUDS ceny pręta żebrowanego w 33 tygodniu wyniosła 4142-4256 PLN (vs. 4145-4278 PLN/t)
PKP CARGO: Podsumowanie konferencji wynikowej

Pobierz biuletyn