Dziś zwracamy uwagę na:

POLWAX: Wstępne wyniki za 4Q19. Outlook na 2019 (Negatywne)
PEKAO: Bank może przeznaczyć 75% zysku na wypłatę dywidendy, nie spełnia wymogów do wypłaty 100%
PKO BP: PKO BH uplasował benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500mln EUR
PZU: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
ALTUS TFI: Sąd za ponownym aresztowaniem byłego prezesa zarządu p. Piotra Osieckiego i członka zarządu p. Jakuba Ryby
GETIN NOBLE BANK: Połączenie z Idea Bankiem bez natychmiastowego wpływu na rating – Fitch
OPEN FINANCE: Zarząd prognozuje spadek liczby udzielonych kredytów hipotecznych w 2019 roku o 4% r./r., a wartość ma wzrosnąć o 2%
SKARBIEC HOLDING: Głównym udziałowcem Skarbca jest Józef Gierowski – pb.pl
GETBACK: Wyniki głosowania zgromadzenia wierzycieli nad układem będą znane w piątek
PCC ROKITA: Zawarcie umowy kredytowej z EBI na kwotę 45mln EUR
KGHM: Dane produkcyjne za grudzień (negatywne)
KGHM: Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac w 2019 roku
JSW: Wywiad z Prezesem Ozonem – dywidenda za 2018 i możliwość emisji akcji? – DGP
ENERGETYKA : Plany rządu dotyczące budowy dwóch elektrowni jądrowych do 2043 roku
ENERGETYKA: Bez rozwoju energetyki jądrowej wyzwania klimatyczne niemożliwe do realizacji – Tchórzewski, ME
ASSECO POLAND/WASKO: Konsorcjum Gabos Software i Asseco Poland ma umowę na dostawę i wdrożenie platformy e-usług
ASSECO SEE: Rada Nadzorcza za przejęciem 67,7% firmy Necomplus za kwotę 7,7mln EUR
ULTIMATE GAMES: Zawarcie umowy licencyjnej na wykonanie portu i wydanie gry „Cooking Simulator” na Nintendo Switch
TORPOL / BUDIMEX: PKP PLK pracuje nad wykazem materiałów i robót, które będą podlegały waloryzacji
VANTAGE DEVELOPMENT: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych
DEWELOPERZY MIESZKANIOWI: W IV kw. do sprzedaży wprowadzono 19,3 tys. mieszkań, o 25 proc. więcej kdk – REAS
ASBIS: Przychody ze sprzedaży w grudniu 2018 roku na poziomie 204mln USD, spadek o 5% r./r.
DANE MAKROEKONOMICZNE: Sprzedaży detalicznej (+4,7% r./r. vs 7,7% r./r. w prognozie ekonomistów)
RYNEK FMCG: Transakcje na rynku hurtowni FMCG – Metro AG
CELON PHARMA: Uzyskanie patentu w zakresie inhibitorów PI3K na terenie USA.

Pobierz biuletyn