Dziś zwracamy uwagę na:

PKN ORLEN: Podsumowanie konferencji za 2Q19
ZUE: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku
BANK MILLENNIUM: Pozytywna opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie połączenia z Euro Bankiem
SKARBIEC HOLDING: Zmiany w składzie zarządu Skarbiec TFI
JSW: Dane produkcyjne za II kwartał 2019 roku
ENERGETYKA: Sejm przegłosował ustawę o rekompensatach dla firm energochłonnych
TAURON: Rezygnacja CEO Tauron Wydobycie, S. Obudzińskiego
GINO ROSSI: Złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji spółki
BUDIMEX: Konsorcjum Budimeksu ma umowę na gazociąg na Słowację za 521,5mln PLN netto
ZUE: Portfel zamówień grupy na koniec II kwartału 2019 roku wynosi 1,6mld PLN
STALPROFIL: Wybór oferty spółki zależnej Izostal jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu na zawarcie umów ramowych w zakresie dostaw rur dla Gaz-System
PRZEMYSŁ: Minister energii podpisał rozporządzenie do ustawy o cenach prądu
ENERGETYKA / PRZEMYSŁ: Sejm przegłosował rekompensaty dla firm energochłonnych
PKP CARGO: Spółka odebrała od Siemens Mobility trzy lokomotywy Vectron MS
STALEXPORT AUTOSTRADY: Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego związanego z dopuszczeniem do obrotu akcji serii G
PBKM: Dane operacyjne za II kwartał 2019 roku
BIOMED-LUBLIN: Zawarcie aneksu do umowy z Ministrem Inwestycji i Rozwoju w sprawie Centrum Badawczo Rozwojowego

Pobierz biuletyn