Dziś zwracamy uwagę na:

ALIOR BANK: S&P potwierdził wszystkie ratingi banku
QUERCUS TFI: Spółka rozpoczyna book-building przed emisją akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, ale z zachowaniem prawa pierwszeństwa
RYNEK MEDIÓW: Google zgodził się płacić francuskim wydawcom za ich treści wykorzystywane na swoich platformach
TELEKOMUNIKACJA: Trwają analizy dotyczące koncepcji Polskie5G, plany powołania państwowego operatora telekomunikacyjnego
TELEKOMUNIKACJA: Orange, Deutsche Telekom, Telefonica i Vodafone podpisały list intencyjny dotyczący wspierania modelu budowy sieci mobilnych open RAN
CD PROJEKT: Zmiana polityki dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych
PHARMENA: Rozpoczęcie badania przedklinicznego w celu ustalenia efektywnej dawki 1-MNA, kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2
ASBIS: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w grudniu 2020 roku wyniosły 343mln USD, wzrost o 29% r./r.
INPOST: Szczegóły dotyczące prospektu emisyjnego spółki
RYNEK E-COMMERCE: Amazon otworzy centrum logistyczne w Świebodzinie w tym roku
DOM DEVELOPMENT: Zarząd uchwalił emisję łącznie 180 tys. nowych akcji bez prawa poboru w ramach kapitału docelowego
DOM D EVELOPMENT: Wprowadzenie do sprzedaży 145 lokali w ramach nowego etapu projektu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód
RAFAKO: Spółka rozpoczęła negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania sporu dotyczącego bloku w Wilnie
AC: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 108,5 tys. akcji serii E z dniem 25 stycznia 2021 roku
FERRO: Uzyskanie zgody UOKiK na przejęciu 70,65% udziałów w Spółce Termet
COGNOR: Do końca grudnia 2020r obligatariusze zadeklarowali chęć konwersji obligacji na kwotę 14,77mln EUR z 17,36mln EUR
COGNOR: Prezes zarządu nabył 6,2mln warrantów subskrypcyjnych serii B i złożył zapis na 20,75mln akcji nowej emisji nr 9
ENTER AIR: PFR przyznał spółce pożyczkę płynnościową w kwocie 287mln PLN
STALEXPORT AUTOSTRADY: Złożenie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej skargi kasacyjnej do NSA od wyroku WSA z października 2020 roku

Pobierz biuletyn