Dziś zwracamy uwagę na:

INTER CARS: Wyniki I kw.’19: przebicie konsensusu efektem pozytywnego one-offa (neutralne)
VRG: Wyniki I kw.’19: zgodne z konsensusem
NEWAG: Wyniki I kw.’19: wyniki wsparte saldem pozostałej działalności operacyjnej (+3,9mln PLN)
RAINBOW TOURS: Wyniki I kw.’19: zwraca uwagę poprawa MBnS, której znaczenie powinno być większe w wysokim sezonie (pozytywne)
PGS SOFTWARE: Wyniki I kw.’19 (pozytywne)
AB: Wyniki I kw.’19
MFO: Wstępne wyniki I kw.’19
POZBUD T&R: Wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku – wstępne dane
PKO BP: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
PCM: PKO Leasing obniżył do 20 PLN cenę akcji w wezwaniu, po upływie terminu zapisów w ramach I fazy
VOTUM: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o niewypłacaniu dywidendy za 2018 rok
BANKI: Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w kwietniu wzrosła o 18% r/r – BIK
PGNIG: 1) PGNIG chce pozyskać do 10 mld PLN kredytu, 2) Rekomendacja Zarządu dot. wypłaty dywidendy
POLICE: Rekomendacja zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2018 rok na kapitał zapasowy
JSW/FAMUR: Zawarcie finalnej umowy zakupu PBSz przez JSW
ASSECO POLAND: Oferta spółki o wartości 155,95mln PLN brutto najkorzystniejsza w przetargu ARiMR
WIRTUALNA POLSKA: Podsumowanie konferencji wynikowej
COMARCH: Wartość portfela zamówień jest o kilkanaście procent wyższa r./r.
CI GAMES: Podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie emisji do 12 mln akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru
ABC DATA: Zapisy w wezwaniu na akcje przedłużone do 13 czerwca 2019 roku
TORPOL: Portfel zamówień spółki przekracza 3mld PLN netto bez udziału konsorcjantów
FAMUR: Rekomendacja zarządu DPS = 0,36 PLN ( DY=7,7%)
WAWEL: Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty 25 PLN dywidendy na akcję, DY=3,46%
PBKM: Zarząd rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za ’18 na kapitał zapasowy
POZBUD T&R: Naruszenie kowenantu finansowego na koniec I kwartału 2019 roku

Pobierz biuletyn