Dziś zwracamy uwagę na:

MERCATOR MEDICAL: Szacunkowe wyniki za 1Q21
NEWAG: Wstępne wyniki za IV kw.’20
ELEKTROTIM: Wstępne wyniki za IV kw.’20
MEDINICE: Wyniki 4Q20
KPPD: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku
URSUS: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za 2019 rok
RYNEK UBEZPIECZEŃ: Unieważnienie wszystkich kredytów CHF kosztowałoby ubezpieczycieli 3,37mld PLN – KNF
ING BANK ŚLĄSKI: Składka banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2021 roku wynosi 132,6mln PLN
QUERCUS TFI: Dynamika wyników w II kwartale może być jeszcze lepsza niż w I kwartale – prezes
BANKI: Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w marcu wzrosła o 17,1% r.r. i wyniosła 7,278mld PLN – BIK
PGNIG: Wolumeny za 1Q21
ENERGETYKA: Przeciągające się rozmowy rządu z górnikami
RYNEK MIEDZI: Dane produkcyjne Rio Tinto, Vale, Nornickel, Antofagasta za 1Q21
HUUUGE: Podsumowanie telekonferencji po wynikach za IV kw.
PBKM: Informacja o liczbie próbek pozyskanych i przechowywanych po 1Q21.
AILLERON: Podpisanie z Polish Enterprise Fund VIII umowy sprzedaży pakietu akcji Software Mind
VERCOM: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
LPP: Przyspieszenie wdrożenia technologii elektronicznych metek (RFID) w kolejnych trzech markach
VRG: Przesunięcie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku na dzień 27 maja 2021 roku
RAINBOW TOURS: Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland lotniczych usług czarterowych
DADELO: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę 29,5mln PN brutto
BUDIMEX: Zawarcie z Urzędem Morskim w Gdyni umowy na roboty budowlane za kwotę 466,7mln PLN netto
UNIBEP: Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty 0,30 PLN dywidendy na akcję za 2020 rok, DY=2,6%
UNIBEP: Zakończenie procesu analiz perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego
RYNEK DEWELOPERSKI: Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego

Pobierz biuletyn