Dziś zwracamy uwagę na:

KRUK: Komentarz CEO do sytuacji operacyjnej w spółce
BANKI: BFG w związku z pandemią pracuje nad możliwymi rozwiązaniami dla sektora bankowego
BANKI: KNF pomoże za pomocą regulacji zminimalizować wielkość odpisów wynikających z wakacji kredytowych
GETIN HOLDING: Spółka otrzymała ponad 200mln UAH dywidend od Idea Bank Ukraina i NFS
IDEA BANK: Bank nie ma problemów z płynnością i nie przewiduje konieczności trwałego wsparcia NBP
VOTUM: Przerwanie ciągłości pracy sądów jest bez istotnego wpływu na wyniki finansowe
EUCO: Spółka może mieć problemy z terminową spłatą części zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii A w dniu 14 kwietnia
X-TRADE BROKERS DM: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 0,24 PLN dywidendy na akcję
PGNIG: Zatwierdzenie przez URE taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa, stawki dystrybucyjne w górę o 3,5% [pozytywne]
JSW: Decyzja zarządu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok
RYNEK MIEDZI: Kolejni producenci informują o ograniczeniu produkcji
ORANGE POLSKA: Powołanie p. Jacka Kunickiego na stanowisko dyrektora wykonawczego ds. finansowych
PLAYWAY: PlayWay sprzedał 500tys. akcji Games Operators w ramach IPO za 11mln PLN
COMARCH: Możliwy przejściowy spadek przychodów ze sprzedaży w związku z epidemią koronawirusa
LPP: Grupa nie zakłada potrzeby dodatkowego finansowania – CFO
CCC: Podsumowanie wywiadu z CEO – Biznes PAP
NEUCA: Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 8,65 PLN na akcję, DY=2,29%
ORBIS: Umowa nabycia nieruchomości w Krakowie za kwotę 9,2mln PLN netto
BUDIMEX: Oferta spółki za 486,8mln PLN netto wybrana w przetargu na S7 Modlin-Czosnów
ATAL: W 2020 roku spółka planuje oddać do użytkowania łącznie 3,8 tys. mieszkań
GTC: Podsumowanie po prezentacji wyników za 2019 rok
FORTE: Wstrzymanie produkcji od 24 marca do 6 kwietnia, z możliwością przedłużenia
FORTE: Przesunięcie terminu publikacji raportu za 2019 na 16 kwietnia z 30 marca
BORYSZEW: Podsumowanie wywiadu z Prezesem
KORPORACJA KGL: Informacja o wpływie covid-19
RYNEK STALI: ArcelorMittal wyłączy po jednym piecu w hutach w Dunkierce oaz Fos-sur-Mer oraz wysyła list do dostawców materiałów w którym ogłasza „siłę wyższa”
ALUMINIUM: Włoska producent wtórnych stopów aluminiowych Raffmetal, wydłuża wstrzymanie produkcji o kolejny tydzień
PBKM: Nabycie 70% udziałów tureckiego banku komórek macierzystych za kwotę ok. 13mln PLN
MERCATOR MEDICAL: Fabryki rękawic w Malezji zmuszone do ograniczenia zatrudnienia o ok. 50% do 31 marca

Pobierz biuletyn