Dziś zwracamy uwagę na:

BANKI: Nie są planowane zmiany w podatku bankowym – premier
BANKI: Podsumowanie wypowiedzi prezesa NBP
GPW: Izba Domów Maklerskich zwróciła się z wnioskiem o pilne skrócenie sesji giełdowej do godzony 16:15
KRUK: Odstąpienie od emisji obligacji / komentarz CEO
IDEA BANK: Bank wprowadza półroczne wakacje kredytowe od 23 marca
PKN ORLEN: Rekomendacja Zarządu dot. dywidendy: 3 PLN/akcję (6,3% DY) [Lekko pozytywne]
PKN ORLEN: Zysk netto za 2019r. niższy o 4% vs. SF za 4Q19
GRUPA AZOTY: Uchwała o nabyciu 6,201 mln akcji GA Polyolefins za 297,05 mln PLN
KGHM: Podsumowanie konferencji wynikowej
RYNEK MIEDZI: Codelco ogranicza działalność, aby dostosować się do wprowadzanego stanu wyjątkowego w Chile
RYNEK MIEDZI: Teck Resources czasowo zawiesza prace inwestycyjne przy projekcie kopalni miedzi Quebrada Blanca Phase 2 (QB2)
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Import węgla koksującego w Chinach spadł w lutym o 45% m/m, głównie na skutek ograniczenia importu z Mongolii
RYNEK CO2: Spadek cen CO2 o 16% do 15,3 EUR/t przez 10% spadek popytu na energię w Europie
PLAYWAY: Game Operators z GK PlayWay przydzielił akcje w IPO, wartość oferty 24mln PLN (w tym emisja 5,5mln PLN)
R22: Spółka notuje zwiększone wykorzystanie rozwiązań grupy do komunikacji online
PLAY: P4 podpisało z bankami porozumienie w sprawie dodatkowej linii kredytowej w wysokości do 1,2mld PLN na okres 3 lat
NETIA: Spółka zapowiedziała bezpłatne, maksymalne przyspieszenie prędkości internetu na miesiąc
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: Francuski regulator rynku telekomunikacyjnego prawdopodobnie odroczy aukcję częstotliwości 5G
MEDICALGORITHMICS: Spodziewane istotne obniżenie przychodów z tytułu świadczonych usług w marcu i kwietniu
WIRTUALNA POLSKA HOLDING: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 29,4 tys. akcji serii D oraz 5,2 tys. akcji serii F z dniem 20 marca 2020 roku
CCC: Planowana emisja 13,7mln akcji serii I i J
CDRL: Butiki zlokalizowane na Białorusi funkcjonują normalnie
EUROCASH: Sklepy są dobrze „zatowarowane”, problemem może być kwestia dostępności pracowników
ARCHICOM: Ostateczny wpływ skutków pandemii na sytuację spółki na chwilę obecną niemożliwy do oszacowania
ECHO INVESTMENT: Złożenie wniosku do UOKiK w sprawie nabycia części mienia Tesco
TORPOL: Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy uzależniona od rozwoju pandemii
TRAKCJA: Zapowiedź utworzenia odpisów, które obniżą wynik grupy za 2019 rok o 138,2mln PLN
ALUMETAL: Otrzymanie od kilku klientów, w tym VW Group, informacji o czasowym wstrzymaniu działalności
RAWLPLUG: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 0,33 PLN dywidendy na akcję, DY=5,8%
WIELTON: Wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy, czasowe zamknięcie zakładu we Francji
AC: Podsumowanie wywiadu z wiceprezes zarządu
RYNEK STALI: Kolejne huty w Europie ograniczają produkcję z uwagi na wstrzymanie produkcji w sektorze motoryzacyjnym
MERCATOR MEDICAL: Ponowne włączenie rękawic/masek do listy produktów wymagających zgłoszenia do GIF przy zamiarze zbycia/wywozu z kraju [Negatywne]

Pobierz biuletyn