Dziś zwracamy uwagę na:

BORYSZEW: Wyniki II kw.’19: wyniki wyższe względem naszych oczekiwań, jednak korygując o saldo pozostałej działalności operacyjne są one płaskie r./r. (neutralne)
WIELTON: Wyniki II kw.’19: Wyniki powyżej konsensusu, istotny wpływ salda pozostałej działalności (+10mln PLN), w związku otrzymanym odszkodowaniem (neutralne)
IDEA BANK: Bank wymaga dokapitalizowania kwotą ok. 500mln PLN, by spełnić wymogi kapitałowe
M.W. TRADE: Spółka otrzymała wpłatę w kwocie 20mln PLN od Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu
SANTANDER BANK POLSKA: KNF chce, by bufor OSII dla banku wzrósł do 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z 0,50% obowiązującego obecnie
LOTOS: Rozpoczęcie wydobycia ze złoża Utgard w Norwegii
CIECH: Tymczasowe zatrzymanie produkcji sody w zakladzie w Rumunii
R22 / RYNEK HOSTINGU: Podsumowanie wywiadu z prezesem home.pl – Puls Biznesu
AGORA: Uzgodnienie ostatecznej ceny sprzedaży 40% udziałów w Eurozet na poziomie 130,7mln PLN (80tys. PLN mniej niż przy cenie wyjściowej)
AGORA: Mniejszościowi akcjonariusze sieci kin Helios domagają się od grupy dodatkowych 40mln PLN za oddane papiery
AB: Zarząd uchwalił program skupu do 20% akcji własnych
AUTO PARTNER: Podsumowanie wywiadu z CEO
GINO ROSSI: Wezwanie do zapłaty wierzytelności regresowych w łącznej kwocie 1mln PLN oraz 543,1tys. EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku
INTER CARS: Zakończenie negocjacji z Liberty Motorcycles w sprawie wspólnego przedsięwzięcia
ARCHICOM: Rozpoczęcie sprzedaży 111 mieszkań w ramach II etapu osiedla Olimpia Port we Wrocławiu
RAFAKO/MOSTOSTAL WARSZAWA: Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zaproponowało dodatkowe prace przy bloku Jaworzno
TORPOL: Zawarcie dwóch umów podwykonawczych ze spółką Zakłady Automatyk Kombud o łącznej wartości 220,1mln PLN netto
ZUE: Zawarcie umowy na prace na Magistrali Węglowej za 582,7mln PLN netto
ZUE: Wartość portfela zamówień grupy wynosi 2,1mld PLN
FAMUR: Spółka kupiła w wezwaniu łącznie 1,16 mln akcji akcji Primetech
KANIA: Zarządca złożył zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków zarządu
NEWAG: Zawarcie umowy z PKP Cargo na dostawę 31 lokomotyw elektrycznych za kwotę 518,9mln PLN netto
ORBIS: Zawarcie umowy sprzedaży Accorowi całej działalności serwisowej za 1,2mld PLN

Pobierz biuletyn