Dziś zwracamy uwagę na:

PEKAO: Przesunięcie terminu publikacji raportu za I kw.’20 na 12 maja z 28 kwietnia
PZU: Przesunięcie terminu publikacji raportu za I kw.’20 na 29 maja z 14 maja
ALIOR BANK: Przesunięcie terminu publikacji raportu za I kw.’20 na 6 maja z 29 kwietnia
ALIOR BANK: Obniżka stóp procentowych spowoduje spadek wyniku netto grupy o ok. 75-85mln PLN kwartalnie
HANDLOWY: Bank szacuje, że obniżki stóp procentowych zmniejszą wynik odsetkowy grupy w 2020 roku o 100-130mln PLN
BANKI: Liczba zapytań o kredyt gotówkowy w tyg. 06.04-12.04 spadła o 56% r/r – BIK
JSW: Dane produkcyjne za I kw.’20: poprawa mixu wydobytego węgla, wysoka sprzedaż koksu oraz brak miejsca na hałdach
RYNEK WĘGLA: Odrzucenie propozycji cięć przez związki zawodowe w PGG
BOGDANKA: Wstępne wyniki za 1Q20
PLAYWAY / MOVIE GAMES: Premiera Drug Dealer Simulator [lekko pozytywne]
TEN SQUARE GAMES: Wniosek zarządu w sprawie wypłaty 3,78 PLN dywidendy na akcję (DY=1,16%)
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: UKE zawiesza bieg terminu składania ofert wstępnych w aukcji częstotliwości 5G
BENEFIT SYSTEMS: Rekomendacja zarządu w sprawie przeznaczenia ubiegłorocznego zysku netto (166,3mln PLN) na kapitał zapasowy
KONSUMENT: Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w sferze gospodarczej
RYNEK FITNESS: Z powodu epidemii rynek w ’20 może stracić 2,25 mld PLN – Federacja Pracodawców Fitness
UNIBEP: Zawarcie przez spółkę zależną umowy podwykonawczej na budowę odcinka drogi ekspresowej S61
ZUE: Konsorcjum ZUE ma umowę na prace w Gorzowie Wielkopolskim za 56,1mln PLN netto
AMICA: Spółka zredukuje wymiar czasu pracy i wynagrodzenia o 20 proc. przez okres 3 miesięcy
AMBRA: Spółka spodziewa się zmniejszenia dynamiki wzrostu rynku wina w Polsce w ’20
FORTE: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Pobierz biuletyn