Dziś zwracamy uwagę na:

BOGDANKA: Wstępne wyniki za 2Q19
ALIOR BANK: Związki zawodowe banku zgłosiły spór zbiorowy w zakresie podwyżki wynagrodzeń
JSW: Podsumowanie wywiadu z nowym Prezesem
CYFROWY POLSAT: Telewizja internetowa OTT dostępna w sieci dowolnego dostawcy
LIVECHAT SOFTWARE: Pozytywna opinia RN w sprawie uchwalenia 1,95PLN dywidendy na akcję
AGORA: AMS z grupy Agora kupiła 60% udziałów w spółce Piano Group, operatora platformy MoveTV
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: Zmiany w cenniku a2mobile – wyższe ceny oraz większe pakiety internetowe – telepolis.pl
ASBIS: Spółka skupi 500 tys. akcji własnych
ASBIS: Spółka zależna Atlantech, przejęła 100% udziałów w białoruskiej spółce Avectis
NEWAG: Podsumowanie wywiadu z Prezesem
MCI CAPITAL: Spółka zamierza nabyć do 3 mln akcji własnych, po 10 PLN za papier, w celu umorzenia

Pobierz biuletyn