Dziś zwracamy uwagę na:

BOGDANKA: Wstępne wyniki za 1Q19
IMPEXMETAL: Wyniki IV kw.’18: zgodne z wcześniejszymi wynikami wstępnymi
KRYNICKI RECYKLING: Wyniki IV kw.’18
ALIOR BANK: Wierzyciele Ruchu zgodzili się na umorzenie części wierzytelności
ALTUS TFI: Rockbridge TFI nabyła od prezesa zarządu 19,6 tys. akcji własnych w celu umorzenia (3,13% udziału w kapitale zakładowym) za 2,5mln PLN
VOTUM: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu dotyczącego wypłaty 0,19 PLN dywidendy na akcję
X-TRADE BROKERS DM: Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 0,52 PLN dywidendy na akcję
RYNEK GAZU: Dofinansowanie Baltic Pipe z UE
POLWAX: K. Moska posiada 15,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (wcześniej 14,98%)
PCC ROKITA: Zarząd rekomenduje wypłatę 165 mln PLN dywidendy za 2018r. (8,31 PLN DPS/9,4% DY)
ENERGETYKA: KE zatwierdziła wsparcie dla kogeneracji i rozpatruje ulgi w opłacie mocowej
ENERGETYKA: Produkcja energii el. w Polsce spadła w marcu o 7,4% r/r do 13,783 GWh – PSE
ENERGETYKA: Struktura finansowania Ostrołęki C zaproponowana 9 stycznia 2019r. – wg. DGP
ENERGA: Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2018r.
CYFROWY POLSAT: Cyfrowy Polsat obniżył oczekiwaną marżę nowych obligacji do 175-185 pb ponad stawkę WIBOR 6M – BiznesPAP
WIRTUALNA POLSKA: Sześć nowych kanałów w ofercie WP Pilot
ASSECO POLAND: Asseco Poland i Asseco Data Systems będą współtworzyć Chmurę Krajową
T-BULL: Liczba pobrań gier w marcu 2019 roku na poziomie 7,2 mln
LOKUM DEWELOPER: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 2 PLN dywidendy na akcję
LOKUM DEWELOPER: Zawarcie warunkowej, przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości we Wrocławiu za kwotę 20mln PLN netto
WIELTON: Marzec’19, rejestracje WLT w Polsce (-13% r./r., rynek +2% r./r.)
IMPEXMETAL: Spółka planuje w latach 2019-2022 inwestycje o wartości ok. 430mln PLN
CELON PHARMA: Dopuszczenie przez FDA inhibitora FGFR w terapii wybranych nowotworów.
PKP CARGO: Uzyskanie zgody RN na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych łącznie na max. 500mln PLN
ZMIANY W OFE: Rząd zdecydował o przeniesieniu oszczędności zgromadzonych w OFE do IKE lub do ZUS

Pobierz biuletyn